Generalforsamlingen vedtok i desember 2017 en resolusjon som erklærer 16 mai som «Internasjonal dag for å leve sammen i fred». Bakgrunnen for dagen er målet om å fremme fred gjennom å leve fredelig sammen uten å skille mellom nasjonalitet, språk, kjønn eller religion.

FNs arbeid for fredskultur

Dagen støtter FNs mangeårige arbeid innen begrepet fredskultur, og bygger videre på ulike tiltak for å skape samfunn og kulturer der fredelig samhandling er til felles gode for menneskeheten.

I 2000 markerte FN Det internasjonale året for fredskultur (resolusjon 52/15), og årene 2001-2010 markerte FN Det internasjonale tiåret for fredskultur og ikkevold for verdens barn.

Det er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) som har brukt og jobbet mest for begrepet fredskultur. Her bringer de inn prinsippet om at fred ikke bare er fravær av krig, men inneholder dialog, samarbeid og en felles forståelse for hvordan man løser konflikter på en fredelig måte.

FNs generalforsamling vedtok i 1999 en erklæring og handlingsprogram for en fredskultur, for å fremme fredskultur og ikkevold.

Lær mer

Erklæringen for fredskultur (the Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace)

Generalforsamlingens resolusjonstekst for den internasjonale dagen for å leve sammen i fred

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon)