Fistula er en skade i underlivet som kan oppstå under lange og kompliserte fødsler uten tilgang til riktig helsehjelp. Skaden er alvorlig, og føler ofte til inkontinens. Barnet mister ofte livet under fødselen.

Internasjonal dag for å stoppe fistula ble opprettet i 2012 gjennom resolusjon 67/147.

Mangel på helsehjelp

Det er estimert at omtrent to millioner kvinner i Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika lever med fistulaskader. Hvert år oppstår det mellom 50.000 og 100.000 nye tilfeller, og mange kvinner lever med fistula i årevis fordi de ikke har råd til behandling. Dette fører til at mange utvikler alvorlig kronisk sykdom.

Fistula er et tydelig resultat av manglende tilgang til helsetjenester for kvinner og gravide.

Skamfølelse og isolasjon fra lokalsamfunnet er vanlig etter en fistulaskade. I tillegg til medisinske komplikasjoner fører derfor fistula ofte til psykisk sykdom.

De fleste av kvinnene mangler tilgang til helsehjelp som kan behandle skadene. Det koster omlag 400 dollar å behandle en fistulaskade, noe de færreste av de som rammes har råd til å betale.

FNs bærekraftsmål ønsker at man innen 2030 skal sikre allmenn tilgang seksuelle og reproduktive helsetjenester.

FN-kampanje for å stoppe fistula

I 2003 startet kampanjen Campaign to End Fistula. Det er FNs befolkningsfond (UNFPA) og en rekke samarbeidspartnere som står bak kampanjen. Den har gitt gode resultater, men det er fortsatt en lang vei å gå før fistula er avskaffet en gang for alle.

Lær mer

UNFPAs egne sider

FNs bærekraftsmål