I tidligere konfliktområder utgjør landminer og eksplosive krigsrester en alvorlig trussel mot sivilbefolkningens sikkerhet, helse og liv.

Minerydding redder både liv og lemmer. Dagen markeres for å øke bevisstheten om lidelsen landminer skaper i utsatte områder, og for å sette søkelys på hvor viktig arbeidet med minerydding er.

Deler av Mosul, en by nord i Irak, ligger enda i ruiner flere år etter krigføringen opphørte. Byen var mellom 2014 og 2017 under kontroll av ekstremistgruppen Den islamske staten (IS), før regjeringen gjenvant kontrollen i 2017. I ruinene ligger det igjen enorme mengder av improviserte miner og andre eksplosiver:

Les mer om Den islamske staten (IS) på vår konfliktprofil

Se landprofilen til Irak

Miner og FN

Miner plassert under en konflikt kan fortsatt drepe eller skade sivile flere tiår etter konflikten er over. Dette skjer hver eneste dag.

United Nations Mine Action Service (UNMAS) er FNs mineorganisasjon. Organisasjonen har ansvar for å koordinere mineryddingsarbeidet i land berørt av krig og konflikt.

I over 20 år har organisasjonen reddet liv gjennom kunnskapsformidling, minerydding, offerassistanse og beslutningspåvirkning.

Minerydding fører med seg positive ringvirkninger

I mange land er miner og avfall fra miner fremdeles en stor trussel mot tryggheten, helsen, livene og framtidsutsiktene til sivilbefolkningen. I tillegg er det ofte til hinder for sosial og økonomisk utvikling i lokalområder og hele land.

Minerydding redder svært mange liv, og fører i tillegg med seg en rekke positive ringvirkninger. Det skaper arbeidsplasser, og gjør faresoner om til landområder. Det gir befolkningen mulighet til å utnytte områdene gjennom å trygt kunne dyrke mat og avlinger, noe som er svært viktig for sivilbefolkningen i områder som er preget av krig.

I tillegg kan produksjonen i landbruket økes, og man kan i større grad sikre vannforsyning til folk som ellers har hatt dårlig tilgang til dette.

Historie

I 2005 erklærte Generalforsamlingen at 4. april skal markeres som Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding.

Denne dagen er en påminnelse om at arbeidet med minerydding fremdeles er svært viktig, og at det må bevilges støtte til det livsviktige arbeidet med minerydding. Det er fremdeles mangel på økonomisk støtte til minerydding, og det trengs mer støtte fra FNs medlemsland og andre for å få etablert og utviklet tiltak mot miner.

Lær mer

Minekonvensjonen

United Nations Mine Action Service (Engelsk)

Interaktiv side om FNs arbeid for minerydding (Engelsk)

Temaside om atomvåpen og nedrustning