Antallet arter som lever på kloden blir redusert i et høyt tempo – på tross av at det er bred enighet om at det er viktig å ivareta naturmangfoldet.

FN anslår at tre fjerdedeler av verdens land har blitt endret av menneskelige aktiviteter og én million arter står overfor utryddelse dette århundret som et resultat, med piler som fortsatt peker nedover.

Dette ser man også i Norge.

Derfor har FN markert den internasjonale dagen for biologisk mangfold siden år 2000.

FNs naturavtale

I 2023 er temaet for dagen: «Fra avtale til handling: La oss gjenopprette naturmangfold». Dette har blitt valgt for å rette søkelyset mot FN og FNs naturpanel, som i 2022, fikk på plass en ny forpliktende avtale for alle partene i konvensjonen om biologisk mangfold, som heter Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF). Dette var sluttdokumentet fra FNs 15. toppmøte om biologisk mangfold (COP15), der representanter fra 188 regjeringer var samlet for å forhandle. Denne avtalen er inspirert av Parisavtalen for å bekjempe klimaendringer, og har en rekke konkrete og forpliktende tiltak. Dette inkluderer:

  • Å verne 30% av all natur på land innen 2030.
  • Å restaurere eller gjenopprette 30% av all natur som er delvis ødelagt innen 2030.
  • Å sikre at naturvern er representativt, og ikke bare verne en eller to naturtyper.
  • Å opprette et eget fond hvor rikere land skal bidra for å dekke kostnadene av vern i mindre rike land som særlig sliter med mangfoldtap på 200 milliarder dollar i året innen 2030.
  • Å kartlegge hvor store naturskadelige subsidier hvert land bruker innen 2025. Innen 2030, derimot, skal subsidiene kuttes med 500 milliarder dollar.
  • Å opprette en naturdatabank, der alle får tilgang til kunnskap om genetisk informasjon som finnes i naturen.
  • Å kutte globalt matsvinn i to, og redusere overforbruk og avfallsgenerering betydelig.
  • Å sikre at vi gjennomfører denne avtalen, ved å jevnlig rapportere hvordan land klarer seg i arbeidet mot en rekke viktige indikatorer knyttet til fremgang mot målene og delmålene.

Lær mer om biologisk mangfold