Generalforsamlingen vedtok i 2012 at 1. juni skal markeres som en hyllest til det å være foreldre. Dagen ble markert for første gang i 2013.

Hele resolusjonen finner du her: A/RES/66/292

Foreldre er familiens og samfunnets anker uavhengig av hvilken rase, religion, kultur eller nasjonalitet man tilhører. Foreldre skal sørge for at barna føler seg beskyttet, er mette og vokser opp i et miljø som er fullt av kjærlighet og forståelse. Dette er viktige faktorer for at barn skal kunne vokse opp og utvikle seg i trygge rammer.

Både foreldre og barn har menneskerettigheter som er nedfelt i en rekke konvensjoner. FNs barnekonvensjon sier at foreldre har hovedansvaret for å oppdra barna sine og lære dem om sine rettigheter slik at de kan leve innholdsrike, produktive og glade liv.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål ønsker å utrydde fattigdom, skape økonomisk vekst for alle og sørge for sosial utvikling, samtidig som man tar vare på miljøet. Familien utgjør kjernen i det sosiale livet ved at den tar vare på familiemedlemmene, både unge og gamle. God familiepolitikk kan bidra til å nå bærekraftsmål 1-5, som knyttet til fattigdom, sult, helse, utdanning og likestilling.

Lær mer

Barnekonvensjonen

FNs bærekraftsmål