29. mai 1948 er dagen den første FN-styrken, United Nations Truce Supervising Organization (UNTSO), begynte sitt arbeid i Palestina. Siden har over en million mennesker tjenestegjort under FN-flagget, og 4298 mennesker har mistet livet mens de jobbet som fredsbevarende personell for FN.

Denne dagen markeres for å hylle alle de som har deltatt i FN-styrkene, og minnes de som mistet livet.

Personell fra hele verden

FN har ikke et eget militæret, og er avhengig av at medlemslandene bidrar med personell til fredsbevarende operasjoner. En FN-styrke består derfor av soldater fra flere ulike nasjoner og land.

De senere årene har FN lagt vekt på at det er viktig at både menn og kvinner deltar i arbeidet med fredsbevaring. Å ha kvinner som ledere, militære eller sivile i en FN-styrke har styrket de fredsbevarende operasjonene. For eksempel er kvinner helt sentrale i arbeidet med å bygge tillit og få støtte fra lokalbefolkningen.

I 2010 vedtok Sikkerhetsrådet en resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som blant annet handler om at kvinner må delta i alle ledd i fredsarbeidet.

For millioner av mennesker i konfliktrammede situasjoner, over hele verden, er fredsbevaring en nødvendighet og et håp. La oss samarbeide for å gjøre fredsbevaring mer effektivt, for å beskytte mennesker og fremme fred.

António Guterres FNs generalsekretær

Hvordan markeres dagen?

I ulike land der FN har fredsbevarende operasjoner brukes denne dagen til på å styrke båndet mellom FN-soldater og lokalbefolkningen. Dette gjøres ofte ved å arrangere sports-turneringer, kunst- og skrivekonkurranser, bildeutstillinger, dugnader eller konserter.

I FNs hovedkvarter i New York markers dagen ved at generalsekretæren holder en kranseseremoni til ære for alle FN-soldater som mistet livet under tjeneste for FN. I tillegg deles Dag Hammarskjöld-medaljen ut til fredsbevarere som nå er døde, men som utmerket seg i kampen for verdensfred.

Les mer

Lær mer om FN, fred og sikkerhet

Les mer om fredsbevarende styrker

Les mer om resolusjon 1325