FNs dag for frivillig arbeid ble opprettet i 1985 gjennom resolusjon A/RES/40/212.

Dagen markeres for å anerkjenne og fremme det utrettelige arbeidet, ikke bare til FN-frivillige, men til frivillige over hele kloden. Hver dag dedikerer frivillige tid og krefter til å sikre inkludering, bidra i klimatiltak og fremme bærekraftig utvikling.

Frivillige engasjerer lokalsamfunn og bidrar til å bygge en bedre og tryggere fremtid for oss alle.

FNs frivillighetskorps

FN har et eget frivillighetskorps som heter UN Volunteers. Programmet har som oppgave å støtte opp om frivillig arbeid som et ledd i utvikling. Kunnskapsspredning om frivillig arbeid er også et av organisasjonens arbeidsområder.

Organisasjonen sender årlig ut over 8 000 frivillige fra nærmere 160 nasjoner, som bidrar blant annet i humanitære operasjoner. Siden starten i 1970 har rundt 30 000 frivillige tjenestegjort i nærmere 140 land. Mer enn to tredjedeler av de frivillige kommer selv fra utviklingsland.

FN-frivillige gjør en forskjell i manges liv:

Vil du arbeide som frivillig?

Det finnes mange organisasjoner i Norge og i Europa hvor du kan engasjere deg frivillig:

  • Frivillig.no er et nettsted fra Frivillighet Norge der du kan finne oppdrag fra frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler over hele landet samlet.
  • United Nations Volunteer (UNV) er FNs egne frivilligorganisasjon. UNV har også en egen satsing på unge mellom 18 og 29 som ønsker å jobbe som frivillige for FN, kalt UN Youth Volunteer. Mer informasjon finner du på nettsiden.
  • Europeisk volontørtjenesten (EVS) gjør det mulig for ungdom mellom 17 og 30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Kostnader til reise og opphold blir dekket. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra.
  • Landsforeningen for barne-og ungdomsorganisasjoner
  • Frivillighetssentralen
  • Du kan også høre rundt i ditt lokalsamfunn for å se om det er noen ungdomsorganisasjoner eller frivillige organisasjoner i ditt nærområde som ønsker hjelp.