I juni 2007 vedtok FNs generalforsamling at 2. oktober skal være den internasjonale dagen for ikkevold. Les resolusjonen her: A/RES/61/271.

Dagen skal minne oss om ideen om ikkevold, og å spre ideen gjennom utdanning og bevisstgjøring.

Dagen skal også minne oss om ikkevoldsstrategien Mahatma Gandhi brukte da han kjempet for Indias uavhengighet fra Storbritannia på 1940-tallet. Hans bruk av ikkevoldelige metoder, som sivil ulydighet, la grunnlaget for det vi i dag kaller pasifisme.