Dagen ble opprettet for å anerkjenne den livsviktige rollen kvinner på landsbygda, inkludert urfolkskvinner, har i styrkingen av jordbruket og utviklingen i rurale områder, forbedret matsikkerhet og utryddelse av fattigdom.

Kvinner og jenter på landsbygda har en avgjørende rolle i oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. De utgjør en stor del av arbeidsstyrken i landbruket og uformell sektor, og står også for mesteparten av det ubetalte omsorgsarbeidet i hjemmet. Andelen av de som lever i ekstrem fattigdom er høyest på landsbygda, og kvinner og jenter er særlig hardt rammet. Kvinnelige bønder er ofte like produktive som de mannlige, men mangler tilgang til land, kreditt, markeder og landbrukssubsidier.

Historikk

Internasjonal dag for kvinner i rurale områder ble etablert av FNs generalforsamling 18. desember 2007, gjennom resolusjon 62/136. Dagen ble markert for første gang i 2008.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Kvinner og likestilling

UN Woman – International Day of Rural Woman