Lys spiller en sentral rolle i livene våre. Uten lys hadde vi ikke hatt liv på planeten, fordi fotosyntese er grunnlag for selve livet.

Teknologiske fremskritt basert på lys er også en viktig del av livene våre. Forskning på lys har ført til utvikling av energikilder, livreddende medisinske fremskritt, lyshastighetsinternett og mange andre oppdagelser som har revolusjonert samfunnet.

Den internasjonale lysdagen feirer rollen lys spiller i vitenskap, kultur og kunst, utdanning og bærekraftig utvikling, og på felt som medisin, kommunikasjon og energi.

Lysets rolle i bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fotonikk, altså fysikken og teknologien som har med lys å gjøre, kan bidra stort med arbeidet om å nå disse målene.

Når man tenker på bruk av lysteknologi for bærekraftig utvikling, så er nok fornybar energi gjennom solenergi sannsynligvis det første man tenker på. Utnyttelse av solenergi, som er en fornybar ressurs, samsvarer bærekraftsmål 7 om ren energi til alle. Teknologien er stadig i utvikling for å bli mer effektiv og mer miljøvennlig.

Lysbaserte teknologier kan spille en viktig rolle i å forbedre landbruk. Eksempelvis kan lasere og bildesensorer brukes til å kartlegge jordsmonn, avlingstetthet og vannfordamping. Da blir det mindre rom for menneskelig feil, og mer effektiv produksjon.

Man kan også bruke lys for å imitere sollys, slik at man kan dyrke avlinger innendørs uavhengig av sesong. Da øker man produksjonen, og er ikke like sårbår mot ytre faktorer.

All denne teknologien fremmer utviklingen av bærekraftig landbruk, og er viktig for utrydde fattigdom (bærekraftsmål 1), å bekjempe sult (bærekraftsmål 2) og for å beskytte liv på land (bærekraftsmål 15) og i elver, innsjøer og hav (bærekraftsmål 14).

solcelledrevet vannanlegg
UNMISS overleverte et solcelledrevet vannanlegg til innbyggerne i landsbyen Gormoyok. Vannannlegget består av en nedsunket vannpumpe og forhøyet vanntank utstyrt med solcellepaneler, for å hjelpe til med å pumpe og regulere vannstanden. Vannet sendes deretter gjennom underjordiske rør til kraner som befolkningen kan tappe fra. Med en full kapasitet på 5.000 liter kan vanntanken pumpe mellom 18.000 og 200.000 liter vann daglig. Foto: UN Photo/JC McIlwaine

Lysbaserte teknologier er også avgjørende for å overvåke og forutsi klimaendringer (bærekraftsmål 17), slik at vi får bedre data på hvordan vi bør gå frem for å stanse klimaendringene (bærekraftsmål 13).

Fotonikk er også svært viktig for helsen vår. Lysteknologi brukes for eksempel til diagnostisering, overvåking, behandling og forskning innen helsesektoren. Dermed er lys med på å støtte arbeidet mot bærekraftsmål 3 om god helse og livskvalitet.

Videre knytter fotonikk verden sammen gjennom Internett og kommunikasjonsnettverk, og er en viktig muliggjører for næringsliv og utdanning (bærekraftsmål 4).

Tilgang til internett er spesielt viktig i kampen om mindre ulikhet, spesielt for såbare grupper (bærekraftsmål 10). Internett er også et viktig kommunikasjonssytem som er med på å sikre fred, rettferdighet og sterkere juridiske institusjoner (bærekraftsmål 16).

UN Women tilbyr dataopplæring til internt fordrevne som bor på UNMISS-leiren i Juba. Her lærer de å skrive, organisere og arkivere datafiler, hvordan logge seg på internett og hvordan sende e-poster. Foto: UN Photo/JC McIlwaine

Historie

Den internasjonale lysdagen feires 16. mai hvert år. Datoen er valgt fordi den markerer årsdagen for den første vellykkede laseroperasjonen i 1960 gjennomført av fysiker og ingeniør, Theodore Maiman.

Denne dagen er en oppfordring til å styrke det vitenskapelige samarbeidet og utnytte lysets potensiale til å fremme fred og bærekraftig utvikling.

Lær mer: