Den internasjonale dagen for parlamentarisme feirer parlamenter og hvordan et parlamentarisk system er med på å forbedre dagliglivet til mennesker over hele verden.

Dagen markeres hvert år 30. juni. Det var på denne datoen, i 1889, at Den interparlamentariske union (IPU) – en global organisasjon for parlamenter – ble dannet.

Den internasjonale dagen for parlamentarisme ble etablert i 2018 gjennom resolusjonen A/RES/72/278 fra FNs generalforsamling.

Særlig viktig i dag

Den internasjonale dagen for parlamentarisme er spesielt viktig i en kritisk tid for det parlamentariske demokratiet, der folk mister tilliten til politiske institusjoner og der demokratiet selv står overfor utfordringer fra populistiske og nasjonalistiske bevegelser. Parlamentene – som hjørnesteinen i fungerende demokratier – må være sterke, transparente, ansvarlige og representative.

Parlamentarismens dag er en tid for å gjennomgå parlamentenes fremgang i å oppnå sentrale mål om å bli mer representative og moderne, blant annet gjennom selvevalueringer, arbeid for å inkludere kvinner og unge parlamentsmedlemmer samt tilpassing til ny teknologi.

Parlamenter og FN

Ifølge en rapport fra FNs generalsekretær, har medlemslandene styrket sin involvering fra parlamenter og parlamentariske organisasjoner til FN de senere årene.

Parlamenter har en unik plassering mellom nasjonal og internasjonal agenda. Engasjerte parlamenter styrker FN og FNs arbeid med å nå ut til folket. Det er parlamentene som lager de nasjonale lovene som følger opp internasjonale forpliktelser, vedtar budsjetter for å følge opp disse forpliktelsene og som kan sette makt bak ordene.

Parlamentariske organisasjoner spiller en ledende rolle i å fremme engasjement blant parlamentarikere i FNs prosesser og aktiviteter. Den interparlamentariske unionen (IPU) knytter nasjonale parlamenter sammen, og skaper mer transparens, ansvarlighet og deltakelse globalt. IPU engasjerer seg i FNs aktiviteter, inkludert fred og sikkerhet, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Visste du at:

  • Hvert land i verden har en eller annen form for representativ regjering.
  • Parlamentariske systemer faller inn i to kategorier: tokammer (med to kamre i parlamentet) og enkammer (med ett kammer).
  • IPU-medlemskapet består av 179 nasjonale parlamenter.
  • 26,2 % av verdens parlamentsmedlemmer er kvinner.
  • Halvparten av verdens befolkning er under 30 år, og likevel representerer bare 2,6 % av parlamentsmedlemmene globalt denne aldersgruppen.

Kilde: FN

Parlamenter og FNs bærekraftsmål

Ulike parlamenter og parlamentariske organisasjoner spilte en aktiv rolle i utviklingen av rammeverket rundt FNs bærekraftsmål, blant annet for målene som angår demokratisk styresett. FNs bærekraftsmål nummer 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, om rettferdighet og å bygge ansvarlige institusjoner på alle nivåer.

Parlamentene er også lenken mellom internasjonalt og nasjonalt nivå, og kan hjelpe til med å sikre at styresmaktene gjennomfører internasjonale avtaler og konvensjoner som de har signert. De spiller en viktig rolle i implementeringen av FNs bærekraftsmål.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Den interparlamentariske union (IPU)

International Day of Parliamentarism (FNs offisielle side om dagen)