Barn under angrep

Hver dag møter barn som lever i krigssoner ubeskrivelige grusomheter. De kan ikke sove trygt i hjemmene sine, leke ute, gå på skole eller få medisinsk hjelp på sykehus. I alt fra drap og lemlesting, bortføring og seksuell vold, til angrep på utdannings- og helseinstitusjoner og manglende tilgang til humanitær hjelp, er antallet barn som blir rammet svimlende høyt. 

Under et møte om Palestina-konflikten i 1982 uttrykte FNs generalforsamling sin avsky over det store antallet av uskyldige palestinske og libanesiske barn som ble ofte for Israels aggressive handlinger. De bestemte at 4. juni skulle minnes hvert år som Internasjonal dag for uskyldige barn utsatt for angrep.

Formålet med dagen er å sette fokus på barn som utsettes for fysiske, mentale eller emosjonelle angrep.

Se resolusjon ES-7/8.