I årene 2006-2023 har over 1600 journalister blitt drept for å ha rapportert nyheter og brakt informasjon ut til publikum, ifølge UNESCO. Ni av ti journalistdrap blir ikke oppklart, og de skyldige slipper derfor unna uten straff.

Journalister gjør en viktig jobb ved å holde samfunnet informert om hva som skjer i eget land og i verden. De rapporterer nyheter, avdekker kritikkverdige forhold og avslører maktmisbruk fra blant annet politikere. Når journalister blir utsatt for trusler og vold på grunn av sitt arbeid er det et grovt brudd på ytringsfriheten.

I tillegg skremmer det journalister og andre til taushet. Da risikerer man et samfunn hvor folk ikke våger å ytre seg og hvor journalister ikke tør å rapportere nyheter.

Trusler og forbrytelser

Drap er den mest ekstreme formen for mediesensur mot journalister. I tillegg finnes det flere andre forbrytelser journalister blir utsatt for. Dette er for eksempel trusler, trakassering, vold, kidnapping, ulovlig fengsling og tortur.

Kvinnelige journalister er spesielt utsatt for trusler og angrep, særlig når det gjelder netthets og digitale angrep. Ifølge en undersøkelse gjort av UNESCO svarte over 7 av 10 kvinnelige journalister at de hadde blitt truet eller skremt i forbindelse med arbeidet sitt.

Hva gjør FN?

Artikkel 19 i menneskerettighetserklæringen gir alle mennesker rett til menings- og ytringsfrihet. Artikkelen omfatter frihet til å søke, motta og meddele opplysninger. Når vold og trusler mot journalister går ustraffet er dette en stor trussel mot ytringsfriheten.

I 2013 vedtok FNs generalforsamling at 2. november skal være en internasjonal dag for å holde de som begår forbrytelser mot journalister ansvarlige.

FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon i 2006 som legger opp til en samlet, handlingsorientert tilnærming til journalisters sikkerhet i væpnede konflikter. En handlingsplan ble vedtatt i FNs hovedstyre 2012. UNESCO er den overordnede koordinatoren for å gjennomføre denne handlingsplanen.

— Journalister møter alvorlige trusler når de dekker historier relatert til korrupsjon, organisert kriminalitet, menneskerettighetsbrudd, menneskehandel og politiske urettferdigheter. Det internasjonale samfunnet må stå sammen for å beskytte journalister, og for å få slutt på straffriheten for forbrytelsene.
Guilherme Canela, sjef for UNESCOs seksjon for ytringsfrihet og journalisters sikkerhet

Ressurser