Brukes som våpen

Seksuell vold blir brukt som våpen i mange konflikter. Soldater i væpnede grupper bruker voldtekt og trusler for å terrorisere og kontrollere samfunn. I noen konflikter, som under folkemordet i Rwanda, har det vært en strategi å gjøre kvinner gravide for å endre den etniske sammensetningen i befolkningen.

Den internasjonale dagen mot seksuell vold i konflikt har som formål å stanse dette, samt å hedre ofrene for slike overgrep.

Hva gjør FN?

FNs generalforsamling vedtok i 2015 at 19. juni skal være den årlige dagen mot utryddelse av seksuell vold i krig og konflikt. Her kan du lese vedtaket: A/RES/69/293)