9. desember markeres den internasjonale dagen til minne om ofrene for folkemord, og til forhindring av denne forbrytelsen. Dagen er lagt til 9. desember siden Folkemordkonvensjonen ble vedtatt på denne datoen i 1948. I 2023 fyller altså denne konvensjonen 75 år. Dagen ble markert for første gang i 2015.

Formålet med dagen er å informere om Folkemordkonvensjonen og vise til hva konvensjonen har ført til i kampen mot folkemord, og for å hedre ofrenes minne. Det primære ansvaret for å forhindre, forebygge og stanse folkemord ligger hos statene.

Forhindring av folkemord

FN sier at det er viktig å kjenne til de bakenforliggende årsakene til folkemord for å kunne forhindre dem. Konflikter kan ha mange ulike årsaker, men konflikter som fører til folkemord handler (i hvert fall delvis) om gruppeidentitet. Folkemordkonvensjonen fokuserer på fire former for gruppeidentitet: nasjonal, etnisk, religiøs og rasebasert. Folkemord handler da om å forsøke å utrydde en gruppe, helt eller delvis, hvor ofrene blir valgt ut ifra sin gruppeidentitet.

Ansvar for å beskytte (Responsibility to protect)

I 2005 møttes FNs medlemsland til et verdenstoppmøte, 2005 World Summit, der de blant annet forpliktet seg til å beskytte sin egen befolkning mot folkemord, krigsforbrytelser, etnisk rensing og forbrytelser mot menneskeheten, samt også mot oppmuntring til dette.

Dersom en stat ikke klarer eller vil oppfylle sine forpliktelser om å beskytte sin befolkning, så kan det internasjonale samfunnet bistå eller gripe inn i henhold til FN-pakten.

Det er dette FN kaller Responsiblity to protect, som du kan lese mer om her.

Spesialrådgivere for forhindring av folkemord

The Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect er FNs spesialrådgivere som jobber sammen for å forbedre nasjonale og internasjonale tiltak for å forhindre folkemord og andre internasjonale forbrytelser.

En av hovedoppgavene til spesialrådgiverne er å hente inn informasjon om situasjoner der dette er en risiko. Mye av granskningsarbeidet foregår «utenfor offentligheten», siden det informasjonen gjerne er sensitiv. Men når spesialrådgiverne vurderer at offentliggjøring av bekymringene deres vil redusere risikoen for forbrytelser i en spesifikk situasjon, gjør de det gjennom å utgi offentlige uttalelser og gjennom å orientere Sikkerhetsrådet.

Det å forhindre folkemord involverer hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle går sammen for å forsvare prinsippene om likhet og menneskeverd og for å reparere sprekkene og polariseringen som er så utbredt i våre samfunn i dag.

FNs generalsekretær António Guterres