Våpenhvile i 24 timer

Hvert år oppfordrer Generalsekretæren og FN alle medlemslandene til 24 timers våpenhvile og ikke-vold, i forbindelse med den internasjonale fredsdagen den 21. september.

FN oppfordrer også alle til å bruke dagen til å spre kunnskap om fredsarbeid.

FN har markert fredsdagen i forbindelse med åpningen av Generalforsamlingen siden 1980-tallet. I 2001 ble 21. september den faste datoen for fredsdagen, og i tillegg stemte alle medlemslandene for oppfordringen om våpenhvile. Fredsdagen ble opprettet gjennom resolusjon 36/67.

FN-pakten fremmer internasjonal fred

Å sikre internasjonal fred har alltid vært FNs hovedoppgave. Alle medlemslandene er forpliktet til å følge FN-pakten, som inneholder grunnleggende prinsipper for folkeretten (internasjonal lov).

FN-pakten inneholder blant annet disse reglene:

  • ingen land har lov til å bruke makt mot andre land
  • konflikter skal løses på fredelig vis
  • medlemslandene må innfri menneskerettighetene
  • alle stater er suverene

Lær mer

Les om konflikter som pågår akkurat nå

Les våre temasider om FNs fredsarbeid