FNs generalforsamling har vedtatt at 30. september skal være dagen for internasjonal tolkning og oversettelse.

Markeringen gir mulighet til å hylle arbeidet til språktolkerne som spiller en stor rolle i å bringe nasjoner sammen, skape dialog, forståelse og samarbeid, samt å delta i utviklingen og styrke verdens fred og sikkerhet.

Oversettere i FN

FN er en av verdens største arbeidsgivere for oversettere. Det jobber flere hundre oversettere ved FN-kontor i New York, Geneve, Wien og Nairobi, og ved FNs regionale kommisjoner i Addis Ababa, Bangkok, Beirut, Geneve og Santiago.

Sentrale FN-dokumenter blir utgitt på alle FNs seks offisielle språk (Arabisk, kinensisk, engelsk, fransk, russisik og spansk). Noen kjernedokumenter blir i tillegg oversatt til tysk.

FNs oversettere må håndterer all slags dokumenter, fra ulike lands uttalelser til rapporter som er skrevet av ekspertkomiteer. Dokumentene de jobber med dekker alle temaene på FNs agenda, inkludert menneskerettigheter, fred og sikkerhet og utvikling.

Er du interessert i å jobbe som språkspesialist i FN? Les mer her: Competitive examinations for language professionals.