I Europa tok andre verdenskrig slutt i mai i 1945. I Norge markeres 8. mai som frigjøringsdagen etter nazistenes okkupasjon.

I 2004 vedtok FNs generalforsamling at verden skal bruke 8. og 9. mai som en tid for å minnes krigens ofre. I 2010 ble markeringen utvidet til å være en offisiell FN-dag.

Andre verdenskrig la grunnlaget for dannelsen av FN og alle 193 medlemsland er sterkt oppfordret til å samarbeide godt for å håndtere trusler, og unngå nye kriger. Av de 72 millioner drepte som følge av krigen var 47 millioner sivile.

Vi De Forente Nasjoners folk som er bestemt på; å redde kommende slektledd fra krigens svøpe som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten [...]

FN-pakten, fra innledningen

Flere ressurser

Temaside om FNs arbeid med fred og sikkerhet

FNs minnedag om ofrene for holocaust

FNs sider om dagen (Engelsk)