En blodtjeneste som gir pasienter tilgang til trygge blodoverføringer og blod i tilstrekkelig mengde, er en nøkkelkomponent i et effektivt helsesystem. 

Hver dag reddes tusenvis av liv på grunn av bloddonasjoner. Frivillige blodgivere gir til sammen 118 millioner enheter blod hvert år, men tilgangen til friskt og livsnødvendig blod er ennå ikke god nok. Særlig i fattige land er det store mangler i blodforsyningen. Resultater er at altfor mange mennesker ikke har tilgang på trygge blodoverføringer.

Slik kan du bli blodgiver i Norge

Lær mer

Fakta om blodoverføring (WHO)

Verdens helseorganisasjon

Helsenorges sider om blodgivning

Rødekors sine sider om blodgivning