Dagen med det fulle navnet Verdensdag for kulturelt mangfold og for dialog og utvikling gir oss god anledning til å lære mer om å leve sammen i et kulturelt mangfold og se verdien i dette mangfoldet. I tillegg setter dagen også søkelys på interkulturell dialog, og interreligiøs dialog.

Menneskets felles arv

Kulturelt mangfold er en verdifull ressurs for å oppnå utviklingsmålene som er satt. Vårt kulturelle mangfold er menneskets felles arv. I prosessen for å nå bærekraftsmålene fortsetter UNESCO å styrke sine tiltak for å knytte forbindelser mellom kultur og bærekraftig utvikling.

UNESCO mener at det å forstå og tolerere et mangfold av kulturer fører til mer fred og stabilitet, i tillegg til at menneskelig utvikling blir styrket.

Konvensjoner og erklæringer

Gjenom UNESCOs syv konvensjoner om kultur, har man et solid grunnlag for å arbeide for et større kulturelt mangfold. Mangfold og også en hjørnestein for å redusere fattigdom og for å oppnå bærekraftig utvikling

Dagen gir oss også anledning til å jobbe for de fire målene i UNSCOs konvensjon fra 2005 "UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions"

UNESCO vedtok i 2001 en erklæring om kulturelt mangfold.

Lær mer

UNESCOs syv konvensjoner om kultur

UNESCOs erklæring om kulturelt mangfold

UNESCOs konvensjon om beskyttelse og fremme av mangfoldet av kulturelle uttrykk

FNs sider om dagen (Engelsk)