9. oktober 1874 ble Verdenspostforeningen (Universal Postal Union) etablert. Dette skjedde i Bern i Sveits, hvor organisasjonen fortsatt har sitt hovedkontor.

Verdenspostforeningen ble en av FNs særorganisasjoner i 1948, og har siden 1969 markert denne jubileumsdagen.

Verdenspostforeningen er et samarbeid mellom forskjellige aktører i postsektoren. De arbeider for å utvikle og sikre at vi har et universelt nettverk av posttjenester og standarder, slik at hverdagen blir enklere for alle.

God infrastruktur til kommunikasjon er en del av FNs bærekraftsmål, som er verdens plan for bærekraftig utvikling frem mot år 2030.

Ressurser