Rabies skyldes et virus og overføres til mennesker via dyr. Sykdommen finnes på alle kontinenter unntatt Antarktika.

Den vanligste måten å få rabies på er ved å bli bitt eller klort av hunder som har rabies. Rabies er dødelig når det ikke behandles.

Det er ikke mulig å diagnostisere rabies før sykdommen har brutt ut, og da er det som regel for sent å behandle det. Men effektiv behandling raskt etter at man har blitt utsatt for smitte kan hindre sykdommen i å utvikle seg.

Den mest effektive måten å stoppe spredningen av rabies er ved å vaksinere hunder. Dette har redusert antall tilfeller.

Men i det siste har det vært en økning av antall dødsfall i deler av Afrika, Asia og Latin-Amerika. Dette indikerer at sykdommen igjen er på vei til å bli en alvorlig helsetrussel.

WHO påpeker at underrapportering av dødsfall svekker den internasjonale mobiliseringen av ressurser for å utrydde sykdommen.

Lær mer

Les mer Om Verdens rabiesdag på WHOs sider

Les WHOs ekspertrapport om rabies her