Sjakk for en bærekraftig utvikling

FN anerkjenner at idrett, kunst og fysisk aktiviteter gir muligheter til å endre menneskers måter å se verden på, endre væremåter og fjerne fordommer. Gjennom sport og idrett kan man bekjempe diskriminering og mildne konflikter, og bryte ned både etniske og politiske barrierer.

Sjakk er et av de eldste, intellektuelle og kulturelle spillene vi har. Det er billig og det er inkluderende, det kan spilles over alt og av alle, på tvers av språk, alder, kjønn, fysisk styrke eller sosial status.

Sjakk er et globalt spill, som kan bidra til å nå en rekke av FNs bærekraftmål innen områder som utdanning og helse, solidaritet og samarbeid, likestilling mellom kjønnene, integrering og fred.

Hvorfor en internasjonal dag for sjakk?

Datoen 20. juli ble valgt da dette er dagen for etableringen av Verdensjakkforbundet (FIDE) i 1924. På initiativ fra FIDE har Verdens sjakkdag vært markert rundt i verden siden 1966, men det var først i 2019 at FNs generalforsamling vedtok å markere Verdens sjakkdag som en av FNs internasjonale dager. I 2020 ble dagen markert av FN for første gang.

FN ønsker med dagen å markere FIDEs rolle i å støtte internasjonalt samarbeid gjennom sjakkaktiviteter, der målet er å skape fredelig vennskap over hele verden. FN ønsker også gjennom markeringer å fremme dialog, solidaritet og fredskultur.

Se UNICEF-filmen "Chess and a friend's notebook help Syrian boy cope with loss":

Les mer

Norges sjakkforbund

Verdens sjakkforbund