«Gjesp!» tenker kanskje noen når de hører om en internasjonal dag som feirer statistikk. Men statistikk er et viktig verktøy for å måle både fremgang og tilbakegang på ulike områder verden over.

Statistikk danner grunnlaget for ulike analyser som skal hjelpe beslutningstakere til å finne fram til politiske løsninger. I tillegg til å måle hvordan politikken fungerer i praksis, bidrar statistikk til å kartlegge hvilke områder det er nødvendig å satse på.

Første markering

I 2010 ble verdens statistikkdag markert for aller første gang. Dagen markeres hvert 5. år og ble sist markert i 2020. I tillegg til å anerkjenne den jobben som gjøres, er det et mål om at markeringen skal styrke publikums bevissthet om og tillit til offisiell statistikk.

Takket være innsamlede tall og estimeringer vet vi hvor mange mennesker det lever på jorden, hvor mange barn som dør av underernæring og hvor mange jenter som begynner på skolen hvert år. Fremgang for måles ved hjelp av ulike indikatorer, det vil si ulike statistikker, som brukes til å si noe mer enn akkurat det som måles direkte.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål handler i høy grad om statistikk. De er laget for å kunne måles, og FNs statistikkavdeling har vært med å utforme deler av hva som skal være de 17 målene. Forskere og bidragsytere over hele verden møtes hvert år for å forbedre og utvikle verdens innsamling av statistikk til FNs bærekraftsmål , men også samkjøring for å nå andre mål med utviklingen vår.

Statistikk på fn.no

FN-sambandet har samlet FN-statistikk på våre statistikksider. Her kan dere sammenligne land, se utvikling over tid og de siste tallene.

Ofte får vi spørsmål om hvorfor forskjellige land ikke figurerer på diagrammene. Flere forhold gjøre det vanskelig å få tilgang til informasjon fra mange land, spesielt utviklingsland. Mange land har få ressurser og mangler mulighet til å samle inn og prioritere arbeidet med offentlig statistikk.

Lær mer