Den internasjonale telekommunikasjonsforeningen

Da telegrafen kom oppstod det et behov mellom land og teleselskaper å standardisere denne nye metoden for å kommunisere.

Den 17. mai 1865 ble organisasjonen International Telegraph Union (ITU) opprettet, som en del av den internasjonale telegrafkonvensjonen. 20 europeiske land deltok i konferanse i Paris i 1865.

Etter at FN ble opprettet i 1945, ble alle verdensomspennende organisasjoner samlet under FN-paraplyen, inkludert ITU.

Standardisering av teknologi og videreutvikling av informasjonsteknologi har i 150 år vært ITUs viktigste oppgave. 193 land er medlem av ITU, i tillegg til omlag 700 statlige og private selskaper.

Telekommuniskasjondagen har blitt feiret internasjonalt siden 1969, og fra 2006 slo FN dagen sammen med Information Society Day til en felles markering.