Dagen skal informere offentligheten om farene ved å bruke nikotin, nikotinprodusentenes forretningspraksis, hva WHO gjør for å bekjempe nikotin-epidemien samt hva mennesker over hele verden kan gjøre for å kreve sin rett til helse og sunn livsstil og beskytte fremtidige generasjoner.

Helseskader og tobakk

Den globale tobakkepidemien dreper mer enn 7 millioner mennesker hvert år, hvorav 900 000 er ikke-røykere som dør av passiv røyking. Mer enn 80 % av de 1 milliard røykerne verden over lever i lav- og mellominntektsland.

Helsedirektoratet endret i 2007 navnet fra Verdens røykfrie dag til Verdens tobakksfrie dag. Bakgrunnen for dette er at begrepet tobakk omfatter både snus og røyk. I tillegg bruker WHO begrepet World No Tobacco Day om denne dagen.

Lær mer

Verdens helseorganisasjon (WHO)