TV er en av det siste århundrets største oppfinnelser og har vært viktig for den tekniske, kulturelle og politiske utviklingen i verden. Siden den første TV-en ble lagd på 1920-tallet har verden sett store teknologiske fremskritt, men likevel fortsetter TV å være den viktigste videokilden. I tillegg fortsetter antallet husholdninger med TV-apparater rundt om i verden å stige.

TV spiller en stor rolle i dagens samfunn, og hva som vises på TV kan ha stor påvirkning på samfunnet. TV er en viktig informasjonskanal, og kan dermed påvirke og forme den offentlige debatten. Dette kan igjen påvirke politiske prosesser og avgjørelser.

TV spiller også en viktig rolle i å bevisstgjøre mennesker om krig og konflikt, og sosiale og økonomiske forskjeller. Det kan brukes som et verktøy som oppfordrer til handling på disse områdene.

Mangfold skal alltid ses på som noe positivt og ikke en trussel. TV er intet unntak. Jo mer mangfoldig TV-innhold er, jo mer nøyaktig gjenspeiler det vår verden.

Melissa Fleming, FNs undergeneralsekretær for global kommunikasjon

Historikk

21. og 22. november 1996 holdt FN sitt første internasjonale TV-forum. Her møttes representanter fra media for å diskutere TVens rolle i en verden i endring. TV ble her anerkjent som et viktig verktøy for å informere, kanalisere og påvirke verdens meninger.

For å understreke den viktige rollen TV har spilt i informasjonsdeling og beslutningstak ble det vedtatt gjennom resolusjon 51/205 at 21. november skulle markeres som Verdens TV-dag.

Lær mer

UN Web TV

UN Video