Informasjons- og kommunikasjonsteknologiene kan gi nye løsninger på utviklingsutfordringer, spesielt i sammenheng med globalisering. De kan fremme økonomisk vekst, sosial inkludering og tilgang til informasjon og kunnskap, samt integrere alle land – og spesielt utviklingsland – i den globale økonomien.

FNs generalforsamling har bestemt at Verdensdagen for informasjon om utvikling skal være 24. oktober, samme dag som selve FN-dagen. 

Verdensdagen for informasjon om utvikling ble vedtatt ved resolusjon i Generalforsamlingen, 20. desember 2010.

Lær mer

Se FNs sider om dagen (Engelsk)