Audiovisuelt materiale

Audiovisuelle verk, som TV-program, film, og lydfiler, kan fortelle oss historier om mennesker fra hele verden. Slike verk kan lære oss om ulike språk, sosiale forhold og kulturer. De kan fortelle personlige historier og om historiske hendelser som fant sted på 1900- og 2000-tallet.

Denne typen materiale må bevares slik at kommende generasjoner også kan ta nytte av det. Dessverre blir audiovisuelt materiale ofte slettet eller ødelagt med vilje.

Verdensdagen for audiovisuell kulturarv markeres fordi mangel på kunnskap om hvordan man kan dele og bevare audiovisuelle verk, kan gjøre at store deler av vår kulturarv forsvinner. Tiltak som gjør at audiovisuelt materiale deles med et bredere publikum og blir bevart må derfor iverksettes.

Historikk

Verdensdagen for audiovisuell kulturarv ble opprettet i 2005 av UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

FN har et eget audiovisuelt arkiv der du kan finne digitalisert enorme mengder filmer og lydopptak av historisk materiale.

Lær mer

FNs sider om Verdensdagen for audiovisuell kulturarv