Chagas sykdom, også kjent som den «stille» eller «tause» sykdommen, er en infeksjonssykdom forårsaket av en parasitt (Trypanosoma cruzi). Sykdommen utvikler seg sakte, og viser ofte et asymptomatisk klinisk forløp. Uten behandling kan Chagas sykdom føre til alvorlige hjerte- og fordøyelsesproblemer og bli dødelig. 

Å øke bevisstheten om Chagas sykdom er avgjørende for bekjempe sykdommen, forkorte tiden for diagnostisering og behandling og redusere smitteoverføringen.

En neglisjert tropisk sykdom

Chagas sykdom er del av et mer komplekst helseproblem, som er typisk for neglisjerte tropiske sykdommer og sosialt betingede sykdommer. Manglende eller sen diagnose, med manglende eller ufullstendig behandling, kan føre til at infeksjonen utvikler seg til en livstruende tilstand. Chagas sykdom rammer dermed særlig hardt i fattigere områder, eller områder der mennesker ikke har tilgang til helsetjenester.

Omtrent 6–7 millioner mennesker over hele verden anslås å være infisert med Trypanosoma cruzi, noe som igjen fører til minst 10 000 dødsfall hvert år. Selv om tilstanden øker globalt, finnes Chagas sykdom hovedsakelig i endemiske områder, særlig i Latin-Amerika, der smitten i stor grad er vektorbåren. 

I mai 2019, etter vedtak fra den 72. Verdens helseforsamling (World Health Assembly), ble Verdensdagen for Chagas sykdom etablert. Datoen markerer også dagen da Carlos Chagas, en brasiliansk lege og forsker, diagnostiserte det første menneskelige tilfellet av sykdommen, 14. april 1909.

Visste du at?

  • Omtrent 6–7 millioner mennesker over hele verden, hovedsakelig i Latin-Amerika, anslås å være infisert med Trypanosoma cruzi, parasitten som forårsaker Chagas sykdom.
  • Det er beregnet at minst 10 000 mennesker dør på grunn av Chagas sykdom hvert år.
  • Økt bevissthet rundt sykdommen, og tiltak som bruk av insektdrepende midler, har redusert smitteoverføringen betraktelig.
  • Chagas sykdom er vanskelig å avdekke, og kvinner som flytter til andre deler av verden, men som bærer på infeksjonen, kan smitte sine barn gjennom svangerskap/fødsel.
  • Det er anslått at mer enn 300 000 infiserte pasienter lever utenfor områder der smitten finnes, hovedsakelig i USA og Europa.
  • Smitte gjennom blodoverføring eller organdonasjon er også mulig, men i Norge er det kontrolltiltak som gjør slik smitte usannsynlig. Mennesker som kommer fra områder med Chagas sykdom får ikke lov til å donere blod eller organer i Norge.

Kilde: NHI og WHO