FNs tilsynsråd, ett av FNs hovedorganer, ble opprettet for å sikre at områder som var kontrollert av andre land etter de to verdenskrigene ikke ble omfordelt, og at disse områdene fikk tilbake retten til å bestemme over seg selv og sin fremtid. Selv i dag, derimot, bor over to millioner kvinner, menn og barn fortsatt i 17 territorier uten selvstyre rundt om i verden. Dette viser at avkolonisering er langt fra fullført.

Selvstyre for noen

Folkeforbundet, som var FNs «forgjenger» etablerte en ordning med mandatområder, som gjaldt kolonier og territorier okkupert av Tyskland og Det osmanske rike (som nå er Tyrkia), de tapende parter i første verdenskrig i juni 1919. Noen av disse ble selvstendige før FN ble grunnlagt, mens andre fortsatt var områder uten uavhengighet og elleve områder i Afrika og Stillehavsområdet fikk sin status omgjort til tilsynsområder.

De fleste av disse områdene var tidligere mandater fra Folkeforbundet, eller territorier tatt fra land som ble beseiret på slutten av andre verdenskrig. FN-pakten satte på plass et system for hvordan disse viktige områdene skulle sikre selvstyre og uavhengighet, over tid. FN-pakten (artikkel 12) vedtok også å opprette Tilsynsrådet, et råd som overvåket løsrivelsen og diskuterte og kom med råd om den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i de ulike områdene.

Sikkerhetsrådets fem vetomakter (USA, Frankrike, Russland, Kina og Storbritannia) fikk mandat til å sitte i dette Rådet, som møttes til årlige sesjoner.

Er målet nådd?

1. november 1994 avsluttet Sikkerhetsrådet tilsynsavtalen for det siste av de opprinnelige tilsynsområdene, nemlig Stillehavsøyene Palau, som inntil da ble styrt av USA. Dermed var Tilsynsrådets opprinnelige oppgave fullført, og Rådet endret sine møteregler slik at det i fremtiden kunne komme sammen «etter behov».

Verden har også endret seg mye siden Rådet ble etablert i 1945. Da bodde 750 millioner mennesker i land som var kolonier, styrt av «stormakter». Siden den tid har mer enn 80 land blitt selvstendige, og egne FN medlemsland. De fleste lå ikke under Rådets mandat, derimot. Selve «avkoloniseringsmålet» er langt fra nådd, derimot, siden over to millioner kvinner, menn og barn fortsatt bor i 17 territorier uten selvstyre rundt om i verden.

Salen til Tilsynsrådet
Salen til Tilsynsrådet ble designet av den danske arkitekten Finn Juhl, og den danske regjeringen bidro økonomisk til å få den bygget. Tilsynsrådssalen ligger ved FNs hovedkvarter i New York. I 1953 fikk FN en skulptur laget av den danske maleren og billedhuggeren Henrik Starcke i gave som symboliserer frihet. Foto: UN Photo/Mark Garten.

Nedleggelse eller nye oppgaver?

Foreløpig er det ikke tatt noen endelig beslutning om hvorvidt Tilsynsrådet bare skal fases helt ut, eller få tildelt nye oppgaver i FN-systemet.

Blant forslagene er at Tilsynsrådet kan få en funksjon om globale allmenninger som hav og havbunn, og verdensrommet. Noen har også foreslått at Tilsynsrådet kan få i oppgave å bistå stater som har brutt sammen, mens andre igjen har foreslått å omgjøre det til et forum for minoriteter og urfolk.

FN og avkolonialisering

Tilsynsrådet var ikke direkte involvert i avkoloniseringsprosessen, selv om kolonimakter ble pålagt å rapportere til generalsekretæren om fremgang i deres territorier. Tilsynsordningen var, derimot, på mange måter et opplegg for fredelig avkolonisering.

I en periode der avkolonialisering preget verden, vedtok Generalforsamlingen i 1960 sin landemerkeerklæring om uavhengighet for koloniland- og folk. Erklæringen bekreftet alle menneskers rett til selvbestemmelse og at kolonialismen skulle bringes til en rask og ubetinget slutt.

I 1961 ble en FN spesialkomité for avkolonisering (C-24) opprettet av Generalforsamlingen for å overvåke gjennomføringen av erklæringen og tiltak. I dag overvåker FNs spesialkomité situasjonen i de siste 17 territoriene, og jobber for å sikre disse områdene skal, omsider, kunne leve frie fra kolonimaktstyring.

I 2023 har komiteen tatt for seg Puerto Rico, en øygruppe som ligger utenfor USA, som fortsatt er et amerikansk territorium. I kjølvannet av orkanene Irma og Maria, som ødela mye av Puerto Ricos infrastruktur og drastisk endret leveforhold, har Puerto Rico vært klare og tydelig når det gjelder at de vil være selvstyrt, og FNs spesialkomité støtter dette. De har oppfordret USAs regjering til å fremskynde en prosess som gjør det mulig for befolkningen i Puerto Rico å utøve sin rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og til å kunne ta sine egne beslutninger, med suverenitet.

I 2020 vedtok generalforsamlingen resolusjon 75/123 som bestemte at perioden 2021-2030 skulle være det fjerde internasjonale tiåret for utryddelse av kolonialisme.