UNWTO promoterer utviklingen av en forsvarlig, bærekraftig, og universelt tilgjengelig turisme, med særlig fokus på utviklingslandenes behov. Organisasjonen fungerer som en kunnskapsbase og et globalt forum for saker relatert til turisme.

UNWTO arbeider også for å implementere en global etisk standard for å sikre at medlemsland, turistmål og næringsliv får nyte de økonomiske, sosiale og kulturelle fordelene ved turisme, og samtidig minimalisere de negative sosiale og miljømessige konsekvensene.

Norge har vært medlem av UNWTO siden 2008, som organisasjonens 154. medlem. I dag er det 156 medlemsland, og over 400 organisasjoner med.

UNWTOs logo
UNWTOs logo

Historie

UNWTO ble opprettet som en del av FN i 1974, men organisasjonen har røtter i eldre organisasjoner. Hovedkontoret ligger i Madrid.

Internasjonal turisme har funnet sted lenge, men tiltok i tiden etter annen verdenskrig.

Etterhvert fikk man et behov for en internasjonal organisasjon som arbeider for en bedre turistindustri, som fremhever mulighetene for utvikling.

Kunnskap om negative konsekvenser og strategi for å minske disse er sentralt i UNWTOs arbeid. Norge ble medlem i 2008 – som Skandinavias eneste medlemsland.

Les mer om Norge i UNWTO.

Organisering

UNWTOs generalforsamling møtes hver andre år. Der vedtas budsjetter, fremtidig strategi og det diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til turisme.

Forsamlingen velger hvert fjerde år en Generalsekretær som leder UNWTOs sekratariat og organisasjonens arbeid.

UNWTO har også ulike komiteer, med spesialiserte oppgaver, som økonomi, utvikling og miljø.

Rundt om i verden er det seks regionkontorer, hver region har sitt kontor. Hvert år møtes alle medlemmene i hver region der det diskuteres aktuelle problemstillinger på regionalt nivå.

Lær mer

UNWTOs egne sider

Temaside om bærekraftig utvikling