UNWTO jobber for å utvikling forsvarlig, bærekraftig, og universelt tilgjengelig turisme, med særlig fokus på utviklingslandenes behov. Organisasjonen fungerer som en kunnskapsbase og er et globalt forum for saker relatert til turisme.

UNWTOs logo

UNWTO arbeider også for å få på plass en global etisk standard innen turisme. Denne skal sikre at medlemsland, turistmål og næringsliv får nyte de økonomiske, sosiale og kulturelle fordelene ved turisme, og samtidig hindre de negative sosiale og miljømessige konsekvensene.

Norge har vært medlem av UNWTO siden 2008, som organisasjonens 154. medlem. I dag er det 160 medlemsland, og over 500 organisasjoner med.

Historie

UNWTO ble opprettet som en del av FN i 1974, men organisasjonen har røtter i eldre organisasjoner. Hovedkontoret ligger i Madrid.

Internasjonal turisme har funnet sted lenge, men ble stadig vanligere i tiden etter annen verdenskrig.

Etter hvert fikk man et behov for en internasjonal organisasjon som arbeider for en bedre turistindustri, og som fremhever mulighetene for utvikling.

Kunnskap om negative konsekvenser og en strategi for å minske disse står sentralt i UNWTOs arbeid. Norge ble medlem i 2008 – og er Skandinavias eneste medlemsland.

Les mer om Norge i UNWTO.

Organisering

UNWTOs generalforsamling møtes hver andre år. Der vedtas budsjetter, fremtidig strategi og det diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til turisme.

Forsamlingen velger hvert fjerde år en Generalsekretær som leder UNWTOs sekretariat og organisasjonens arbeid.

UNWTO har også ulike komiteer, med spesialiserte oppgaver, som økonomi, utvikling og miljø.

Rundt om i verden er det seks regionkontorer, hvor hver region har sitt kontor. Hvert år møtes alle medlemmene i hver region for å diskutere aktuelle problemstillinger på regionalt nivå.

Lær mer

UN Tourisms egne sider

Temaside om bærekraftig utvikling