Fag: KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn
Tema: Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø

Klassen leser teksten sammen, og diskuterer oppgavene.

Dilemma: fiske mer eller bevare fisken?

Det ligger en liten innsjø som heter Fiskelykka i en skog langt borte. I og rundt Fiskelykka finnes det et rikt naturmangfold med masse liv. Her lever det blant annet ulike typer frosker, salamandre og snegler. Det er også fisk i innsjøen.

Rundt vatnet ligger fire hus med en familie i hvert, familien Enstad, familien Totland, familien Tredal og familien Firkløver. Alle de fire familiene er avhengige av å fiske fisk i den lille innsjøen for å ha mat til middag. Familiene er gode venner, og de har blitt enige om at hver familie skal fiske det de selv trenger, men ikke mer, fordi de er redde for at det da kan bli tomt for fisk i Fiskelykka. Alle fornøyde med avtalen.

En dag finner likevel familien Enstad ut at de vil begynne å fiske mer fisk enn de selv spiser, for å kunne selge dette på det lokale markedet og tjene penger på salget. De andre familiene ser at Enstad etter kort tid har fått råd til å kjøpe en ny, flott båt.

Familien Totland blir urolig for om økt fiske vil føre til at det i framtiden kan bli for lite fisk i Fiskelykka, og at familiene kan miste levebrødet sitt. Likevel er alle enige i at de kan tjene gode penger på å fiske mer fisk enn de selv trenger, for så å selge det.

Båt
Foto: Jamie Morrison/Unsplash

Diskusjonsoppgaver

 1. Hvorfor blir familiene fristet til å fiske mer fisk enn de trenger?
 2. Hvorfor kan det være problematisk å fiske mer enn de selv trenger?
 3. Hva ville du valgt, om du var del av familien Firkløver, og hvorfor ville du tatt dette valget?
 4. Hva tror du familiene kommer til å gjøre – vil de fortsette og fiske kun til eget bruk, eller vil de fiske mer for å kunne tjene penger på fangsten?

Dilemma: innføre nye arter?

Familiene velger å fiske mer for å kunne selge fisk på det lokale fiskemarkedet.

Etter hvert blir det lite fisk i innsjøen Fiskelykka. Familien Tredal får derfor en ide – de vil sette ut fisk fra andre steder, sånn at det vil bli mer fisk i Fiskelykka. De har nemlig hørt om andre innsjøer der det har blitt satt ut fisk som raskt formerer seg sånn at det blir mange fisker.

To av de andre familiene synes dette høres ut som en god ide, og familien Tredal foreslår at de kan ta med seg fisk hjem fra en annen innsjø når de snart skal på reise.

Familien Totland er skeptisk. De har lest at det å innføre nye, fremmede arter fra et sted til et annet kan være dumt. De forteller at de nye fiskeartene kanskje spiser andre planter og dyr enn det fiskene som allerede er i Fiskelykka gjør.

De har også hørt at fisk utenfra kan ha med seg sykdommer som kan spre seg i deres innsjø. Alt dette kan påvirke de andre fiskene, salamandrene og froskene som allerede er innsjøen, sier de. Totland er derfor bekymra. Familiene blir enige om å ha en avstemning om de skal innføre en ny fiskeart i Fiskelykka, eller ikke.

Diskusjonsoppgaver

 1. Hvorfor ønsker familien Tredal å sette ut fisk fra et annet område i Fiskelykka?
 2. Hvorfor er det problematisk å sette ut nye arter i naturen?
 3. Hvorfor tror du familiene vurderer å sette ut fremmede arter, når de vet at det kan gå ut over artene som allerede bor i innsjøen?
 4. Hva ville du stemt i avstemningen om du var del av familien Firkløver? Hvorfor ville du stemt dette?

Oppgave om bevaring av naturmangfold

Diskusjonsoppgaver

Se videoen over og svar på oppgavene

 1. Hva er et økosystem, og hvorfor bør man ta vare på økosystemene?
 2. Hva er FN, og hva heter FNs arbeidsplan for en bedre framtid?
 3. Se på målene. Hvilke av målene handler om å ta vare på naturen og økosystemene?
 4. Hva kan skolen og klassen din gjøre for å passe på naturen?
 5. Hva kan du gjøre for å passe på naturen?
FNs bærekraftsmål

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

KRLE

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer

Norsk

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Samfunnsfag

 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

siri.nikolaisen@fn.no

+47 992 37 491