Fag: Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 8-10 trinn, VGS
Tema: Arbeidsliv, Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk: 45 min

FN-sambandet tilbyr foredragene våre også digitalt. Vi gjennomfører foredrag for hele skoleklasser enten de sitter hjemme, eller i klasserommet, hvor det eneste elevene trenger er en PC eller smarttelefon, og internett. Foredragene holdes på Microsoft Teams eller Zoom.

Vi har kontorer over hele landet som står for foredragsvirksomheten vår. Vi tilbyr foredragene på både norsk eller engelsk avhengig av kontorenes kapasitet. Tidsrammen på alle foredragene er 45 min, men vi prøver å tilpasse oss deres ønsker, bare ta kontakt.

Pris

Et digitalt foredrag koster kr 400 for FN-skoler, og kr 800 for andre skoler.

Klikk her for å lese mer om å bli FN-skole.

Mer om innholdet i foredragene våre finner du her.

Ta kontakt med en av våre ansatte i ditt distrikt for å finne ut mer og avtale nærmere:

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark)

kine.olsen@fn.no

+47 959 21 685

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark)

knut.straume@fn.no

+47 959 17 468

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland)

Malgorzata.Hauge@fn.no

+47 993 54 506

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland)

kai.grieg@fn.no

+47 456 54 132

Mari Eggen Sager

Seniorrådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal)

mari.eggen.sager@fn.no

+47 470 19 645

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

kjetil.nordahl@fn.no

+47 934 55 221