Undervisningsopplegg for barneskolen

1. FN-filuren

 • Fag: KRLE/Religion og etikk, Kunst og håndverk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
 • Tema: Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, menneskerettigheter 

FN-sambandets interaktive nettside, FN-filuren, inneholder tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig ressursutnytting, klimaendringer og konflikter tilpasset 1. - 4. trinn. Læringsaktivitetene gir elevene trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, og vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv.

Undervisningsopplegg om FN-filuren

2. Great Barrier Reef

 • Fag: Naturfag og samfunnsfag
 • Tema: Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Dette interaktive undervisningsopplegget gir elevene økt kunnskap om et av verdens største økosystemer, Great Barrier Reef i Australia. Opplegget har som læringsmål å gi elevene trening i å reflektere rundt og få kunnskap om korallrevs biologiske mangfold, og hvordan menneskeskapte klimaendringer truer planter og dyr. Denne siden inneholder en lærerveiledning, en egen, interaktiv side med elevoppgaver, og en nyttig tilleggsressurs til fordypning i de ulike temaene.

Undervisningsopplegg om Great Barrier Reef

3. Akropolis - samfunn i antikken

 • Fag: Samfunnsfag
 • Tema: demokrati og menneskerettigheter

Dette undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter som skal gi elevene økt kunnskap om samfunnet i antikken. Utgangspunktet er verdensarvstedet Akropolis. Aktivitetenes læringsmål er å gi elevene innføring i hva Akropolis er, hva verdensarv er og hvorfor UNESCO tar vare på Akropolis og andre verdensarvsteder i verden. Denne siden inneholder en lærerveiledning, en egen, interaktiv side med elevoppgaver og nyttige tilleggsressurser til fordypning i de ulike temaene.

Undervisningsopplegg om Akropolis - samfunn i antikken

Undervisningsopplegg for ungdomsskole

1. Befolkning, migrasjon og ulikhet

 • Fag: KRLE, naturfag samfunnsfag
 • Tema: Bosettingsmønstre i verden, demografi, og klimaflyktninger

Dette undervisningsopplegget inneholder 7 ulike læringsaktiviteter hvor målet er å lære elever begreper, jobbe med faktaopplysninger, og se temaene bosettingsmønstre i verden, demografi og klimaflyktninger i sammenheng med FNs bærekraftsmål. Opplegget består av en lærerveiledning, en egen, interaktiv side med elevoppgaver, og tilleggsressurser til fordypning i de ulike temaene. Elevene får trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv, og å undre, utforske, sammenligne og reflektere rundt naturfaglige og samfunnsfaglige fenomener.

Undervisningsopplegg om befolkning, migrasjon og ulikhet

2. FN-avis

 • Fag: KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
 • Tema: Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, FN, Menneskerettigheter

FN-sambandet inviterer hvert år alle FN-skoler til å lage nettavis, en læringsopplevelse som garantert vil engasjere! Siden FNs menneskerettighetserklæring fyller 75 år i 2023, er temaet skoleåret 2023-2024 menneskerettigheter under press.

Undervisningsopplegg om FN-avis

3. Slavehandel og Riberia Grande

 • Fag: KRLE, norsk og samfunnsfag
 • Tema: Menneskerettigheter, fred og sikkerhet, og konflikter

Dette undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter knyttet til slaveri og menneskerettighetsbrudd,Læringsmålet er å gi elevene kunnskap om den transatlantiske slavehandelen, Ribeira Grande, og UNESCO. Elevene får trening i å reflektere rundt hva slags konsekvenser slaveri og slaverihandel har medført dagens samfunn. Denne siden inneholder en lærerveiledning og en egen, interaktiv side med elevoppgaver.

Undervisningsopplegg om slavehandel og Riberia Grande

Undervisningopplegg for VGS

1. Ressursbank «Bærekraft» for vgs

 • Fag: Historie, KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
 • Tema: Arbeidsliv, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø

Denne tverrfaglige ressursbanken, kalt "Bærekraft", inneholder 17 undervisningsopplegg for både fellesfag og programfag på VGS. Målet er å bidra til elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling. Oppleggene er på både bokmål og nynorsk.

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

2. FN-avis

 • Fag: KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
 • Tema: Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, FN, Menneskerettigheter

FN-sambandet inviterer hvert år alle FN-skoler til å lage nettavis, en læringsopplevelse som garantert vil engasjere! Siden FNs menneskerettighetserklæring fyller 75 år i 2023, er temaet skoleåret 2023-2024 menneskerettigheter under press.

Undervisningsopplegg om FN-avis

3. Konflikt og menneskerettigheter

 • Fag: Historie, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
 • Tema: Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om menneskerettigheter og konflikter. Opplegget er delt i tre deler. Delene kan jobbes med som et helhetlig totimers opplegg, eller enkeltvis. Undervisningsopplegget gjennomføres uten deltakelse fra FN-sambandet.

Undervisningsopplegg om konflikt og menneskerettigheter.

Flere undervisningsressurser

1. Verdenskart

Trenger du gode tips til sider elevene kan bruke på egen hånd? La elevene prøve våre interaktive verdenskart! Klimaendringer, befolkningsvekst, karbonutslipp, temperaturøkning og nedbørsøkning er bare noen av temaene vi har kart over. Egnet for alle årstrinn og fag.

Klikk her for å komme til våre verdenskart.

2. Statistikk

La elevene bruke våre statistikkressurser til å undersøke og måle framgang i verdens utvikling i et gitt land, eller til å sammenligne og rangere framgang i to ulike land. Du kan også undersøke land etter FNs bærekraftsmål indikatorer og se hvordan ulike land ligger an i henhold til disse indikatorene. Egnet for alle årstrinn og fag.

Klikk her for å komme til statistikk-siden.

3. Konflikter

Artikler med bakgrunn og beskrivelse av 27 pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive. Siden danner et solid og godt utgangspunkt for videre undervisning. La for eksempel elevene utforske og sammenligne en eller flere konflikter, eller bruk siden som utgangspunkt for en større fordypningsoppgave. Egnet først og fremst for norsk og de samfunnsvitenskapelige fagene på ungdomsskolen og vgs, men kan med tilpasning også fint brukes på barneskolen og i andre fag.

Klikk her for å komme til siden.

4. Tema

Her finner du utdypende temaartikler om: menneskerettigheter, konflikter og fred, klima og miljø, fattigdom, utvikling og befolkning, arbeidsliv og flyktninger. Sidene danner et solid og godt utgangspunkt for videre undervisning. Egnet først og fremst for norsk og de samfunnsvitenskapelige fagene på ungdomsskolen og vgs, men kan med tilpasning også fint brukes på barneskolen og i andre fag.

Klikk her for å komme til tema-sidene.

5. «Verden i skolen»

Vår Facebook-konto «Verden i skolen»publiserer jevnlig undervisningstips og triks, nyhetsartikler, undersøkelser, konkurranser og annet. Følg kontoen vår og hold deg oppdatert!

Besøk «Verden i skolen»