Great Barrier Reef

Sist oppdatert: 02.06.2021

Dette undervisningsopplegget gir elevene økt kunnskap om et av verdens største økosystemer, Great Barrier Reef i Australia. Opplegget har som læringsmål å gi elevene trening i å reflektere rundt og få kunnskap om korallrevs biologiske mangfold, og hvordan menneskeskapte klimaendringer truer planter og dyr. 

Foto: David Clode/Unsplash
Fag: Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn, 1-4 trinn
Tema: FN, Klima og miljø, UNESCO
Tidsbruk: 1 skoletime (45 min)
Forberedelser: Elevene trenger en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Denne siden inneholder en lærerveiledning og en egen side med elevoppgaver. Lærerveiledningen inneholder forklaring til elevoppgaven og en nyttig tilleggsressurs til fordypning i de ulike temaene.

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder en leseoppgave, hvor elevene først skal lese korte avsnitt og deretter svare på spørsmål knyttet til filmene og tekstene.

Elevene trenger en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter)

l leseoppgaven skal elevene lese om og se på filmer om korallrev, klimaendringer, verdensarv og UNESCO som lager listen over verdensarvsteder. Deretter skal elevene svare på spørsmål knyttet til det de har sett og lest.

Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv om du ønsker høytlesning av tekstene eller om elevene skal lese individuelt.

De skriftlige oppgavene som elevene skal svare på kommer fortløpende i tekstene, og står under overskriftene "Arbeidsoppgaver". Du velger selv om elevene gjør oppgavene individuelt eller i samarbeid med medelever. I oppgavene kalt "Tenk etter" og "Finn ut" kan elevene gjerne diskutere sammen med en eller flere medelever først, og så skrive stikkord av hva de har diskutert. Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordsvar i forkant av undervisningstimen.

Tilleggsressurser

La elevene fordype seg og spille interaktive spill om klima og klimaendringer på FN-filuren, FN-sambandets egne interaktive nettside tilpasset 1.- 4. trinn. Klikk her for å besøke FN-filuren

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling

Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Berekraftige samfunn

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utf

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

kjetil.nordahl@fn.no

+47 934 55 221

Korallrev er vakre å se på. De er også viktige for tusenvis av fisk, krepsdyr, og andre dyrearter. Great Barrier Reef er verdens største korallrev og kan sees fra verdensrommet, men er nå truet av klimaendringer.

Australia

Australia ligger på jordas eldste kontinent. Det heter «Oseania».

Fordi det ligger langt unna de andre verdensdelene har dyrene og plantene utviklet seg på sin helt egen måte. Australia er omringet av hav på alle kanter. Det er ørken, skoger, sletter og fjell. Landet er omtrent 20 ganger så stort som Norge!

I Norge har vi fire årstider. I noen deler av Australia kan det bli kaldt og snø, men store deler av øya har det vi kaller for tropisk klima. Det betyr at det er sommer nesten året rundt.

Hva er et korallrev?

Korallrev er som et skjellett som strekker seg langs havbunnen. Langs revet ulike fisker og planter.

Korallrevet er 2 millioner år gammelt.

Planter og dyr
Planter og dyr lever sammen i korallrevet. Foto: Shaun Low/Unsplash

Verdens største korallrev

Utenfor den nordøstlige kysten av Australia ligger Great Barrier Reef. Det er et korallrev på hele 348 000 kvadratmeter. Det er nesten like stort som hele Norge.

Revet består av 900 små øyer, og mange av dem er dekket av vegetasjon. Det meste av revet er rundt 2 millioner år gammelt.

Bli med på dykketur gjennom Great Barrier Reef!

Økosystem og arter

Great Barrier Reef er et samfunn i havet der planter og dyr lever sammen og er avhengig av hverandre. Det kaller vi et økosystem.

Faktisk er økosystemet et av de største i verden! Det består av 400 forskjellige koraller, 1500 arter fisk og 4000 arter bløtdyr.

Blant annet kan man finne seks av verdens syv arter av havskilpadder her. Muslinger, snegler, ormer, haier og fugler oppholder seg også der.

Det er fisker og planter i alle regnbuens farger.

Arbeidsoppgaver

 1. Hva er et korallrev?
 2. Nevn tre dyr vi finner i korallrevene.
 3. Mange av fiskene vi finner i korallrevene har fine farger og mønstre. På denne siden finner du bilder av noen av fiskene fra Great Barrier Reef. Tegn en av dem med og fargelegg gjerne. Etterpå kan læreren deres henge opp alle fiskene i klasserommet! Du kan også søke på nettet etter en annen fisk fra korallrevet hvis du vil tegne den.
Korallrev og fisk
Korallrevet har fisker i mange farger og fasonger. Denne blir kalt for «Maori». Foto: David Clode/Unsplash

Korallbleking

Great Barrier Reef er truet av flere skadelige klimaendringer. Det går utover artene og hvordan de overlever.

Klimaet på jorda har endret seg de siste hundre årene. Blant annet har gjennomsnittstemperaturen blitt høyere enn den har vært før. Da blir også havet varmere.

Når temperaturen i havet stiger blir revene lysere fordi alger støtes ut. Dette kalles korallbleking og kan føre til at korallene dør. Siden 1998 har Great Barrier Reef blitt bleket fire ganger. Over halvparten av revet har bleknet. Det kan ta opptil ti år før korallene blir friske.

Korallrev
Korallrevet har alle regnbuens farger. Foto: QUI NGUYEN/Unsplash
Syke koraller
Når havet blir varmere blir korallene blir syke. Foto: Elapied at fransk Wikipedia/CC-BY-SA-2.0 FR; CC-BY-SA FR

Klimaendringer

Klimaet på kloden er i endring fordi menneskene slipper ut mer karbondioksid (CO2) i atmosfæren enn det som er naturlig.

Atmosfæren er et tynt lag av gasser som ligger rundt jordkloden. Dette laget av gasser "fanger" en del av solstrålene, og gjør sånn at det blir varmt nok til at mennesker og dyr kan bo her. Dette kalles drivhuseffekten. Når vi mennesker slipper ut CO2 og andre klimagasser, blir dette laget tykkere og enda mer mer av solenergien fanges opp der. Det fører til at kloden blir varmere enn den ellers ville ha vært, og klimaet vårt endrer seg.

Korallrev blekner over hele verden. Dette er fra Japan med bare ett års mellomrom:

Menneskers utslipp kommer blant annet fra kull, olje og gass. Når vi flyr, pumper opp olje eller hugger ned trær slippes det ut mye CO2. Da får vi varmere og mer ekstremt vær. Det går utover planter og dyr i Great Barrier Reef og på resten av jorda.

Klikk her hvis du har lyst til å lese mer om klimaendringer.

Arbeidsoppgaver

 1. Hva er korallblekning? Hvorfor skjer det?
 2. Hvorfor blir havet varmere?
 3. Hvem er det som er ansvarlig for klimaendringene?
 4. Hva kan vi mennesker gjøre for at temperaturen på jorda skal gå ned?
 5. Tenk deg at du er miljøagent og har ansvar for Great Barrier Reef. Hva ville du gjort for å bevare korallrevet?
Englefisk
«Englefisken» er stripete og finnes i mange farger. Foto: David Clode/Unsplash

UNESCOs verdensarvliste

Har du hørt om UNESCOs verdensarvliste? UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. En av de viktigste oppgavene til UNESCO er å bevare viktige steder rundt om i verden. Det kan være gamle bygninger som ble bygd for hundrevis eller kanskje tusenvis av år siden, sånn som Akropolis i Hellas og pyramidene i Egypt. Det kan også være naturområder som Great Barrier Rief i Australia. UNESCO mener at verden har et felles ansvar for å ta vare på disse områdene for kommende generasjoner.

Over hele verden har UNESCO funnet steder, byer og bygninger som de mener det er viktig at vi tar vare på. I Norge er for eksempel Bryggen i Bergen og helleristningene i Alta på lista.

Great Barrier Reef ble lagt til i UNESCOs verdensarvliste i 1981.

Løvefisk
«Løvefisken» er rosa og har mange pigger som står ut. Foto: David Clode/Unsplash
Haukefisk
«Haukefisken» er flink til å gjemme seg. Foto: David Clode/Unsplash

Arbeidsoppgaver

 1. Hvorfor tror du Great Barrier Reef er på UNESCOs liste over steder man vil ta vare på?
 2. Tenk deg at du jobber i UNESCO. Du har fått beskjed om å finne et sted i Norge det er viktig at vi tar vare på, akkurat som Great Barrier Reef. Hvilket sted ville du valgt og hvorfor?
Mandarinfisk
«Mandarinfisken» ser ganske lur ut. Den lyser i vannet. Foto: David Clode/Unsplash

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

kjetil.nordahl@fn.no

+47 934 55 221