Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Da Spania 2. mars annonserte at de vil ratifisere ILO-konvensjon 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, blir dette det fjerde landet i verden som planlegger ratifisering. De andre landene er Argentina, Finland og Uruguay. Konvensjonen er en internasjonal arbeidslivsstandard som ble vedtatt av ILO sommeren 2019. Den anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, også den kjønnsbaserte trakasseringen.

«Vi ønsker forpliktelsene disse landene har påtatt seg ved å ratifisere konvensjonen velkommen», sa Manuela Tomei, direktør for ILO’s Conditions of Work and Equality Department og fortsatte: «vi oppfordrer sterkt alle land til å gjøre det samme».

Konvensjonen definerer vold og trakassering som “en rekke uakseptable former for atferd som har som mål, eller sannsynligvis fører til fysisk, psykologisk, seksuell eller økonomisk skade». Bestemmelsene omfatter alle som arbeider, inklusive praktikanter og lærlinger og personer som utfører plikter eller har autoritet som arbeidsgiver. Det gjelder i offentlig og privat sektor, formell og uformell økonomi, samt i alle deler av landet.

Konvensjonen trer i kraft 12 måneder etter at to medlemsland har ratifisert den. Anbefalingene som følger, men som ikke er juridisk bindende, gir veiledning om hvordan konvensjonen skal anvendes.

Flere sivilsamfunnsorganisasjoner presser på den norske regjeringen for at den også skal ratifiserte ILO-konvensjon 190.

Flere ressurser

ILOs sider om vold og trakassering i arbeidslivet

Alle ILOs konvensjoner

Temaside om arbeidsliv