Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Verden har et ansvar for Israels straffefrihet

På konferansen «Når folkeretten brytes» som ble arrangert av initiativet Forsvar folkeretten 3. november, redegjorde FN-spesialrapportør Michael Lynk or hvilke deler av folkeretten som blir brutt av Israel. Han satte søkelyset på reglene for okkupasjon, annektering og bosettinger, og hva som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd. Lynk har vært FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene siden 2016.

Både i sine rapporter til FNs generalforsamling og i sin innledning på konferansen i Oslo, var Lynk opptatt av ansvaret som ligger hos det internasjonale samfunnet overfor Israel systematiske folkerettsbrudd. USAs veto i Sikkerhetsrådet gjør internasjonale sanksjoner mot Israel vanskeligere, men ikke umulig.

Michael Lynk
FNs spesialrapportør, Michael Lynk. Foto: UN Photo/Kim Haughton

Han sammenligner med sanksjonene som ble innført overfor Russland i 2014, etter landets annektering av Krim. De sanksjonene kom innen tre uker, og ble innført uten et vedtak i Sikkerhetsrådet, der Russland kunne ha lagt ned veto.

Lynk konkluderer med at det er fullt mulig å gjøre det samme overfor Israel, hvis det finnes politisk vilje til å gjøre det. Det er i tilfelle på høy tid, etter 53 år med okkupasjon og alvorlige folkerettsbrudd, hevder spesialrapportøren.

I tillegg til Michael Lynk var Haaretz journalist Gideon Levy med på konferansen, begge på Zoom. De andre i panelet var fysisk til stede, som Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som er leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Berit Hagen Agøy, som er internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd, og lederen av Høyres internasjonale utvalg, Bård Ludvig Thorheim. Regjeringen var invitert til å delta, men hadde takket nei.

LO-topp: – Vi jobber med å ansvarliggjøre selskaper gjennom ILO

Trine Lise Sundnes, leder for LOs internasjonale avdeling, var også blant paneldeltakerne. Hun sa at fagbevegelsen har en lang historie med solidaritet med det palestinske folk. Hun viste til vedtaket i LO-kongressen i 2017 som sier at LO skal arbeide for en internasjonal boikott av Israel.

Sundnes sa at sysselsetting er viktig for å bedre forholdene til palestinerne. Hun sa også at reglene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) kan brukes for å gjøre det vanskeligere for fond og selskaper å tjene på okkupasjonen.

Sundnes påpekte at Statens pensjonsfond utland (kjent som Oljefondet) har et spesielt etisk ansvar når det gjelder investeringer som bidrar til folkerettsbrudd.

Trine Lise Sundnes
Trine Lise Sundnes taler på konferansen "Når folkeretten brytes" 3. november 2020. Foto: FN-sambandet.

Israel som en apartheidstat

Den kjente israelske journalisten, Gideon Levy, sa at tostatsløsningen – som både Norge, USA, EU, deler av Israel og de palestinske selvstyremyndighetene (PA) klamrer seg til – er død. Det skyldes først og fremst de folkerettsstridige israelske bosetningene på det okkuperte Vestbredden.

Levy sier at løsningen ligger i å kjempe for like rettigheter for alle innenfor en stat, slik som mot apartheid i Sør-Afrika.

Han peker på to løgner som gjør endring vanskelig. Den første løgnen er troen på at Israel er et demokrati, og den andre er at okkupasjonen fortsatt ses på som noe midlertidig.

Israels bygging av stadig flere bosetninger på okkupert område er et bevis på at israelske ledere aldri hadde som intensjon at okkupasjonen av Vestbredden skulle være midlertidig, ifølge Levy. Han viser til at utbyggingen har pågått kontinuerlig siden seksdagerskrigen i 1967, også mens den såkalte fredsprosessen pågikk med Oslo-avtalene på 1990-tallet.

Den faktiske israelske annekteringen av palestinsk land har pågått hele tiden, sier Levy, men en formell, erklært annektering av Vestbredden, som det har vært en del snakk om, vil tydeliggjøre at okkupasjonen ikke er midlertidig og vise at Israel er en apartheidstat.

Det siste poenget sa Anniken Huitfeldt seg enig i, der hun sier at en formell annektering av Vestbredden vil føre til at vi da må kalle Israel for det det er.

Selv om panelet var enig om at det er viktig å beskytte en folkerettsbasert verdensorden, var det ulike syn på hvilken rolle Norge skal ha i møte med Israels brudd på folkeretten.

Ressurser