Hvordan jobber UNICEF for barn?

FNs barnefond (UNICEF) jobber for å hjelpe barn i hele verden, og i bunnen ligger rettighetene alle barn har i FNs barnekonvensjon.

UNICEF er raskt til stede med nødhjelp ved katastrofer, og leverer medisiner og utstyr til bekjempelse av hiv/aids og sykdommer som ebola og malaria. I tillegg har de mange langsiktige prosjekter som hjelper barn med utdanning, liv og retten til å bli hørt og bestemme over sin egen utvikling.

UNICEFs logo
UNICEFs logo

Avhengig av frivillige bidrag

UNICEF er en uavhengig FN-organisasjon som får sine midler kun av frivillige bidrag fra medlemsland, næringsliv og organisasjoner. De fleste av FNs bærekraftsmål angår UNICEFs arbeid.

Dette er UNICEFs viktigste arbeidsområder:

  • Ernæring
  • Vaksinering
  • Drikkevann
  • Psykososial behandling
  • Skolegang
  • Økonomisk hjelp
UNICEF-ambassadør David Beckham
UNICEF-ambassadør David Beckham besøkte Indonesia i mars 2018. Her er han sammen med Sripun (15). Foto: UNICEF

UNICEFs historie

UNICEF ble opprettet i 1946 for å gi nødhjelp til barn i Europa og Asia etter 2. verdenskrig. Tanken var å legge ned organisasjonen når arbeidet var ferdig. Forkortelsen UNICEF stod for United Nations International Children’s Emergency Fund. På begynnelsen av 50-tallet ble det likevel bestemt å utvide arbeidet til å gjelde nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid for vanskeligstilte barn overalt i verden. Navnet ble da endret til United Nations Children’s Fund, men forkortelsen UNICEF ble beholdt. UNICEF har alltid hatt et spesielt ansvar for barn i vanskelige situasjoner, som kan være barn i væpnet konflikt og barn som lever i ekstrem fattigdom og nød.

UNICEF har hovedkontor i New York og utover dette kontorer i Brussel, Firenze, Genève, Budapest, København, Seoul og Tokyo. Organisasjonen har landkontorer i mer enn 150 land. Catherine Mary Russell har ledet organisasjonen siden 2022.

Norge og UNICEF

UNICEF har 34 nasjonale støttekomiteer rundt om i verden. UNICEF Norge er en av disse og ble stiftet i 1954. De nasjonale komiteene jobber med å samle inn penger til UNICEFs internasjonale arbeid og drive informasjonsvirksomhet om organisasjonen.

Styret i UNICEF består av representanter for 36 medlemsland. Norge er et av landene i styret.

Lær mer

UNICEFs egne sider

UNICEF Norge

FNs bærekraftsmål

FNs barnekonvensjon om barns rettigheter

Tema: Menneskerettigheter