Forklaring

Tallene er hentet inn av Internal Displacement Monitoring Center. Tallmaterialet er basert på mange forskjellige kilder, både offisielle tall, rapporter fra sivilsamfunnsorganisasjoner,  FN-organer samt IDMCs egne undersøkelser.

Internt fordrevne er ikke definert som flyktninger og har dermed heller ikke rett på beskyttelse på samme måte som flyktninger.

Les vår temaside om flyktninger