— Vi er svært opprørte av volden i Charlottesville og det rasehatet vi har vært vitne til fra høyreekstremister, tilhengere av hvit makt og nynazistiske grupperinger, sier tre FN-eksperter i en felles uttalelse 16. august.

Det er Sabelo Gumedze (leder av ekspertgruppen for mennesker av afrikansk opphav), Mutuma Ruteere (spesialrapportør for nyere former for rasisme) og Anastasia Crickley (leder av komiteen for avskaffelse av rasediskriminering), som uttaler dette.

Økende grad av rasisme i USA

— Vi ser på disse hendelsene som et siste eksempel på den økende graden av rasisme, diskriminering, afrofobi, rasistisk motivert vold og fremmedfrykt som vi fra før har observert under demonstrasjoner over hele USA.

Menneskerettighetsekspertene uttrykker sin dypeste bekymring for stadig mer omfattende organisert hat, og understreker behovet for etterforskning og strafferettslig forfølgelse av personer som står bak hatkriminalitet.

Ekspertene ber amerikanske myndigheter om å øke innsatsen for å ta tak i problemet:

— Vi oppfordrer amerikanske myndigheter til å prioritere effektive politiske strakstiltak for å kunne være i stand til å håndtere demonstrasjoner som oppmuntrer til rasistisk motivert vold, og for å skape en bedre forståelse for hvordan dette påvirker vår sosiale samhørighet, sier de.

Ekspertene påpeker at de høyreekstreme demonstrantene ropte fiendtlige slagord rettet mot afroamerikanere, jøder og innvandrere, og sier at det er helt essensielt at de som har utført rasistisk motiverte kriminelle handlinger blir holdt ansvarlige.

FNs generalsekretær fordømmer

Også FNs generalsekretær António Guterres har fordømt voldshandlingen i Charlottesville:

— Rasisme, fremmedfiendtlighet og islamofobi forgifter våre samfunn. Vi må stå opp mot hatet, hver gang, overalt, sier generalsekretæren på Twitter.

Arbeidsgruppene og spesialrapportørene er del av det som kalles Special Procedures, underlagt FNs menneskerettighetsråd, og er Menneskerettighetsrådets uavhengige etterforskende og overvåkende organ. Spesialrapportørene har enten ansvar for et spesifikt land, eller for et tema.

Les mer om menneskerettigheter

Denne artikkelen ble først publisert på UNRICs nettsider 16. august 2017. UNRIC er FNs informasjonskontor for Vest-Europa.