VERDENSDAGEN FOR HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

Klimaendringene skaper en skummel «cocktail» av alvorlige helsefarer for 70 prosent av verdens arbeidere

Helsekonsekvensene av klimaendringene kan omfatte kreft, hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, nyresvikt og psykiske lidelser. Les mer på fn.no→

Hvordan sikrer man sikkerhet og helse på arbeidsplassen når klimaet er i endring?

— Ideelt sett må de grunnleggende årsakene til klimaendringene angripes., sier ILOs regiondirektør for Asia og Stillehavsområdet. Men for en budbilsjåfør eller gateselger som tilbringer hele dagen med å puste inn denne giftige suppen, er det nødvendig med bevissthet, verneutstyr og – der det er mulig – tilpasninger i arbeidsmønstrene for å bidra til å minimere konsekvensene. Foto: ILO/M. Crozet.

Klimaendringene er en reell trussel mot sikkerheten til arbeidstakere i hele Asia-Stillehavsregionen. For å markere Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 2024 forklarer ILOs assisterende generaldirektør og regiondirektør for Asia og Stillehavsområdet, Chihoko Asada-Miyakawa, hva som må endres. Les mer på ilo.org→

Sikkerhet i tall: Hva arbeidstilsynsdata forteller oss

Den 28. april hvert år markerer partene i arbeidslivet Verdensdagen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Nesten 3 millioner mennesker døde av arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer i 2019, de fleste av dem forårsaket av yrkessykdommer (89 %) og rundt 11 % på grunn av arbeidsulykker, ifølge ILOs estimater. I tillegg pådro 395 millioner arbeidstakere seg ikke-dødelige arbeidsskader. Foto: ILO/M. Crozet.

Arbeidstilsynsinspektører er avgjørende for at et land skal kunne overholde arbeidslivsstandarder, også de som handler om HMS. Men antallet inspektører blir stadig færre, samtidig som arbeidsulykker og yrkessykdommer øker. Les mer på ilo.org→

FERSKE RAPPORTER

Stillehavsområdet: Utfordringer for anstendig arbeid vedvarer, til tross for jobbvekst

Lave lønninger, mangel på muligheter og høye nivåer av uformell sysselsetting er fortsatt en utfordring i deler av Stillehavsregionen, til tross for sterk jobbvekst, ifølge en ny rapport. Foto: Unsplash/Archee Lal.

En ny ILO-rapport fremhever hvordan lavkvalitetsjobber fører til migrasjon fra mindre Stillehavsøyer, og etterlyser målrettede tiltak for inkluderende anstendig arbeid. Les mer på ilo.org→

Mosambik: Grønn sysselsettingsdiagnostikk for en rettferdig omstilling

En ny studie vurderer de viktigste risikoene som klimaendringene utgjør i Mosambik, hvordan de påvirker ulike sektorer og arbeidstakere, og hvordan man kan reagere på dem ved å sikre en rettferdig overgang. Foto: UNOCHA/Charlotte Cans.

Denne rapporten er en pilotstudie på hvordan klimaendringene påvirker Mosambiks økonomi og arbeidsmarked, og hvordan de kan bidra til å forverre fattigdom og ulikhet hvis de ikke håndteres. Les mer på ilo.org→

NYE SAMARBEID

ILO og Stillehavsøyforumet undertegner samarbeidsavtale

En ny avtale mellom ILO og Stillehavsøyforumet ble undertegnet 26. april 2024 under en treparts- og høynivådialog i Suva, Fiji, og er et skritt i styrkingen av ILOs forhold til Stillehavsregionen og et uttrykk for ILOs forpliktelse til å støtte gjennomføringen av 2050-strategien for det «Blå» Stillehavskontinentet og ILOs agenda for anstendig arbeid. Foto: ILO.

Avtalen formaliserer samarbeidet og styrker ILOs engasjement i regionen. Les mer på ilo.org→

Den afrikanske union og ILO trapper opp samarbeid for anstendig arbeid og sosial rettferdighet

— Gjennom et kontinuerlig samarbeid mellom AU og ILO har vi ikke bare skissert klare retningslinjer, men også etablert et solid rammeverk for fremtidig samarbeid som sikrer at vår felles innsats fortsetter å gi konkrete resultater, sa Sabelo Mbokazi, leder for AUs avdeling for arbeid, sysselsetting og migrasjon.

Et felles planleggingsmøte mellom Den afrikanske union (AU) og ILO ble holdt tidligere i april. Nå skal felles planer for å styrke samarbeid og koordinering mellom AU og ILO iverksettes. Les mer på ilo.org→

ILO RUNDT OM I VERDEN

Et ILO-prosjekt i Jordan har fullført sin tredje fase, som hadde som mål å sikre ansettelse av nyutdannede kvinnelige idrettsutøvere i den jordanske idrettssektoren. Prosjektet var en del av en bredere innsats for å styrke kvinners økonomiske stilling, skape anstendige jobbmuligheter og redusere arbeidsledigheten i landet. Foto: Unsplash/Alliance Football Club.

«Mål for livet»: En yrkes- og kompetansemilepæl for unge kvinner i den jordanske idrettssektoren

Et ILO-iniativ har som mål å sikre at jordanske kvinner får den kompetansen de trenger til å jobbe i idrettssektoren og motvirke kjønnsstereotypier. Les mer på ilo.org→

Samarbeidsutvikling i Saudi-Arabia

Gjennom ILOs samarbeidsavtale med Saudi-Arabia støtter organisasjonen landets Departement for menneskelige ressurser og sosial utvikling (MHRSD) innen analyse, politikk- og kapasitetsutvikling på fem prioriterte områder. Disse områdene ble identifisert i samarbeid med Departementet, og er i tråd med landets Visjon 2030 og tar utgangspunkt i det som er oppnådd så langt. Les mer på ilo.org→

Migrantfiskere og deres familiemedlemmer vil kunne dra nytte av et nytt ressurssenter for migrantarbeidere i Tegal Regency i den sentrale Java-provinsen i Indonesia. Foto: Unsplash/Dias.

Indonesia: Nytt ressurssenter for migrantarbeidere skal bidra til tryggere migrasjon for fiskere

Senteret opprettet i Tegal i den sentrale Java-provinsen skal styrke rettighetene til migrantfiskere og bidra til å redusere risikoen for utnyttelse og menneskehandel. Les mer på ilo.org→

Filippinene: Sikkerhetsdialog styrker småskala bananbønder

Småskala bananbønder går i dialog, utvikler praktiske tilnærminger til sikkerhet og helse og fremmer samarbeid mellom interessenter i forbindelse med Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Les mer på ilo.org→

Ifølge STPS og ILOs kontor i Mexico er dette første gang denne typen standardklausuler er inkludert i tariffavtaler i Mexico, og derfor er de av så stor betydning. Grafikk: ILO and RHSF/David Hafez.

Mexico: ILO får gjennomslag for standardklausuler mot barnearbeid i fem tariffavtaler

ILOs kontor for Mexico og Cuba har, gjennom AccioNNAr-prosjektet, sammen med Sindicatos Unidos con México Moderno (SUCOMM), oppnådd at standardklausuler mot barnearbeid nå er inkludert i fem tariffavtaler. Les mer på ilo.org→

Ideen om å sikre en lønn man kan leve av ble etablert i Versailles-traktaten, og den ble enda viktigere etter at finanskrisen i 2008 førte til en betydelig nedgang i kjøpekraften. I sin respons på krisen understreket ILO den kritiske sammenhengen mellom fastsettelse av minstelønn og fattigdomsbekjempelse. Foto: ILO/M. Crozet.

Kenya: Forbedring av fastsettelsen av minstelønnsstandarder

ILO-prosjektet All Hands in Kenya (AHK) har samarbeidet med Kenyas Arbeids- og sosialdepartement om å utvikle retningsgivende verktøy for minstelønn. Dette kommer i forbindelse med feiringen av arbeidernes dag 1. mai. Les mer på ilo.org→

Kenya: ILO lanserer et nytt prosjekt rettet mot barnearbeid i te- og kaffesektoren

Dette banebrytende initiativet, som er finansiert av det nederlandske utenriksdepartementet, har som mål å bekjempe barnearbeid i Afrikas forsyningskjeder for kakao, gull, bomull, te og kaffe. Les mer på ilo.org→

Namibia: Nasjonal koordineringsmekanisme for anstendig arbeid i fiskerisektoren lansert

Et nytt koordineringsorgan i Namibia som skal føre tilsyn med etterlevelse av lover og regler og den generelle velferden i fiskerisektoren i landet. Organet vil bruke navnet «National Coordination Mechanism (NCM)». Les mer på ilo.org→

— Jeg har kommet til Moldova for andre gang for å bekrefte overfor våre trepartssamarbeidspartnere at ILO er forpliktet til å samarbeide med dem om å forbedre tilgangen til flere og bedre jobbmuligheter og bygge et inkluderende og rettferdig arbeidsmarked, sa ILO-sjefen. Jeg vil gjerne takke Europakommisjonen for deres støtte til vårt felles mål om å fremme anstendig arbeid i Moldova, la han til. Foto: ILO/Ion Buga.

Moldova: ILO-sjefen lanserer nytt EU-støttet prosjekt som skal styrke arbeidsmarkedsinstitusjoner i landet

ILOs generaldirektør Gilbert F. Houngbo kunngjorde lanseringen av et ILO-prosjekt som skal støtte reformer i viktige arbeidsmarkedsinstitusjoner i Moldova, som vil støtte prosessen med å tilpasse landets arbeidslivslovgivning til internasjonale arbeidsstandarder og tilhørende EU-regelverk på et avgjørende tidspunkt. Landet tar sikte på å oppnå EU-medlemskap innen 2030. Les mer på ilo.org→

DE SISTE RATIFIKASJONENE

Bulgaria har ratifisert viktige ILO-konvensjoner om helse og sikkerhet på arbeidsplassen i april. Foto: UNFCCC/Kiara Worth.

Bulgaria ratifiserte ILO-konvensjon nr. 155 og nr. 187, som begge handler om helse og sikkerhet på jobben, 10. april. Les mer på ilo.org→

ARBEIDSLIVSPARTER TAR GREP

I april har partene i arbeidslivet rettet fokus mot en rekke viktige problemstillinger. Foto: Unsplash/Kraken Images.

Verdenslansering i Lofoten: Fra bord til jord – slik skal matsvinnet bort

Hurtigruten og Myklevik gård jobber sammen for å fjerne matsvinn fra skipene som går langs kysten. — Dette er bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis. Les mer på NHO.no→

HMS-tjenesten i reindriften gir en tryggere arbeidshverdag

Arbeidet i reindriften er fysisk hardt og utøves året rundt under til dels ekstreme værforhold. Det er et yrke som er utsatt for skader og ulykker. HMS-tjenesten i reindriften er derfor et viktig tiltak for å skape en tryggere arbeidshverdag for næringen. Les mer på regjeringen.no→

Norge og Kypros utvekslet erfaringer om trepartssamarbeid

Partene i arbeidslivet og myndigheter fra Norge og Kypros har denne våren utvekslet erfaringer om trepartssamarbeid. Gjennom EØS-midlene og Norway Grants har delegasjonene besøkt hverandre for å lære mer om arbeidsliv i begge land. Les mer på LO.no→

Kanskje er de Afrikas beste fagforening. Trearbeiderne i Ghana har satt seg store mål

Ved å slippe ungdommen til, har forbundet for trearbeidere i Ghana blitt Afrikas kanskje aller mest innovative forbund. Samtidig står de i en «jungel» av utfordringer. Les mer på FriFagbevegelse.no→

Ny rapport om erfaringer med inkluderingsarbeidet i fire statlige virksomheter

Oslo Economics (OE) fikk høsten 2022 i oppdrag å evaluere fire virksomheter med ambisjoner om å forbedre sitt inkluderingsarbeid. Nå er rapporten klar. Les mer på regjeringen.no→

Liv Tørres oppnevnt i kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

Liv Tørres blir LOs representant i OECDs norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Utenriksminister Espen Barth Eide sier kontaktpunktet er næringslivets fremste støttespiller for å følge OECDs retningslinjer for samfunnsansvar. Les mer på LO.no→

Debatt: Vi har ikke lenger lik lønn for likt arbeid

De siste årene har vi i Norge fått flere av de som kalles «working poor», skriver Sturla Søpstad og Aleksander Høiland fra NTL NTNU. Les mer på FriFagbevegelse.no→

Norge setter likestilling til havs på den internasjonale dagsorden

Norge deltok på en global havkonferanse i Barcelona tidligere i april. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth hadde bilaterale møter med sine motparter i USA og Canada hvor partene blant annet har løftet behovet for styrket forskningssamarbeidet i Atlanterhavet og for likestilling til havs. - Vi trenger flere kvinner på havet som kan bidra til innovasjon og utvikling. Likestilling i maritim næring er like viktig utenfor våre landegrenser, og Norge må være en pådriver for mer internasjonalt samarbeid rundt likestilling på havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Les mer på regjeringen.no→

Tidligere tekstilarbeider Khaing Zar Aung får prestisjefylt fagforeningspris

Fagforeningsleder Khaing Zar Aung fra Myanmar blir tildelt årets Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter. — En anerkjennelse og et håndslag til alle som har jobbet i motstandsbevegelsen i Myanmar, sier professor. Les mer på FriFagbevegelse.no→

Regjeringen vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Regjeringen foreslår en kraftig økning i maksbeløp for overtredelsesgebyr som Arbeidstilsynet kan gi. Målet er å forsterke innsatsen mot useriøsitet og arbeidsmiljøkriminalitet i næringslivet. Les mer på regjeringen.no→

DET SISTE OM DET GLOBALE KOMPETANSEFORUMET

Det globale kompetanseforumet, arrangert i april under Det europeiske kompetanseåret, var et «idéverksted» for synspunkter og god praksis om kompetanseutvikling i ulike regioner i verden. Bildet viser Khayam Mustafa Yakuti, uteksaminert fra et lærlingprogram i Tanzania. Foto: ILO.

Globalt kompetanseforum tar for seg kritiske utfordringer og muligheter innen kompetanseutvikling

Det globale kompetanseforumet, en viktig samling av representanter fra regjeringer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, eksperter på kompetanseutvikling, utviklingspartnere, FN og internasjonale organisasjoner, møttes 23. og 24. april. Les mer på ilo.org→

EU SATSER PÅ ANSTENDIG ARBEID

Europakommisjonen bemerket at det er sentralt at innretningen på det nye regelverket er kompatibelt med WTO-regler og i størst mulig grad baseres på etablerte internasjonale standarder, slik som ILOs definisjon av tvangsarbeid og relevante OECD-retningslinjer. Foto: ILO/Deependra Bajracharya.

Forslag om forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid

Europakommisjonen har lagt frem et forslag til regulering som innfører et forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid. Forslaget er vedtatt av Parlamentet og mangler kun godkjenning i Rådet. Les mer på NHO.no→

EU gir tommel opp for bedre arbeidsforhold for arbeidere på nettplattformer

Med klart flertall ble det såkalte plattformdirektivet vedtatt onsdag. Ifølge direktivet skal arbeiderne på nettplattformer som Uber, Foodora og lignende i utgangspunktet regnes som lønnsmottakere. I alt dreier det seg om mer enn 28 millioner arbeidere på mer enn 500 digitale plattformer, ifølge Europakommisjonen. Les mer på FriFagbevegelse.no→

NYTT REGISTER

ILO, i samråd med komiteens ledere og regjeringene som støtter denne endringen av ILO-konvensjonen, har utviklet et kort spørreskjema for å støtte etableringen og iverksettelsen av et globalt register over dødsfall blant sjøfolk. Foto: ILO/M. Crozet.

Globalt register over dødsfall blant sjøfolk

På sitt fjerde møte (del II) vedtok den spesielle trepartskomiteen (STC) for ILO-konvensjonen for sjøfolks arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Convention, 2006) flere endringer i koden til konvensjonen, som forventes å tre i kraft 23. desember 2024. Én av endringene krever at alle dødsfall blant sjøfolk som er ansatt, engasjert eller arbeider om bord på skip, skal undersøkes og registreres, og rapporteres årlig til ILOs generaldirektør for publisering i et globalt register. Les mer på ilo.org→

MERK DEG! KOMMENDE ARRANGEMENTER

Mai er en viktig måned for arbeidslivet. Mange markerte 1. mai, arbeiderens dag, som er en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. Senere denne måneden skal ILO arrangere et sektormøte om sikkerhet og helse i skogsarbeid, og ILOs komite for foreningsfrihet samles i de siste dagene i mai. Utover dette, vil mye at tiden brukes på forberedelser til Den internasjonale arbeidskonferansen, som varer fra 3. til 14. juni i år. Foto: ILO/T. Falise.

13.17. mai: Ekspertmøte for å oppdatere og vedta ILOs retningslinjer for sikkerhet og helse i skogsarbeid fra 1998. Les mer her.

30. mai: Møte i den norske ILO-komiteen. Les mer her.

30.31. mai: Møte i komiteen for foreningsfrihet. Les mer her.

OM ARBEIDSLIVSNYTT

Dette er et nyhetsbrev fra FN-sambandet, les vår personvernerklæring.

Her kan du melde deg på våre andre nyhetsbrev

Vår postadresse:

FN-sambandet

Storgata 33A

0184 Oslo