En fersk rapport laget av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), «The impacts of climate change on occupational safety and health» viser at et «svimlende» antall arbeidere, mer enn 70 prosent av den globale arbeidsstyrken, sannsynligvis bli utsatt for helserisikoer – som følge av klimaendringene.

Det eksisterende arbeidsmiljøvernet sliter i dag problemer med å holde tritt med de resulterende risikoene. Dette melder ILO i en pressemelding.

Den 28. april 2024 vil ILO og mange land markere Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen for å spre budskapet om helse og sikkerhet på jobben. I år vil arbeidslivsparter fokusere på å utforske virkningene av klimaendringer på sikkerhet og helse på jobben, med temaet: Vi går tom for tid: La oss sikre et trygt og sunt arbeidsliv nå med et klima i endring. Plakat: ILO

Rapporten slår fast at klimaendringene allerede har alvorlige konsekvenser for sikkerheten og helsen til arbeidstakere i alle verdens regioner.

70 prosent av alle arbeidere påvirket

ILO anslår at mer enn 2,4 milliarder arbeidstakere (av en global arbeidsstyrke på til sammen 3,4 milliarder) sannsynligvis vil bli utsatt for sterk varme i løpet av arbeidslivet, ifølge de siste tilgjengelige tallene (fra 2020). Regnet som andel av den globale arbeidsstyrken har andelen økt fra 65,5 prosent til 70,9 prosent siden 2000.

I tillegg anslår rapporten at 18 970 menneskeliv og 2,09 millioner helsetapsjusterte leveår går tapt hvert år på grunn av de 22,87 millioner arbeidsskadene som kan tilskrives altfor varme kår, eller ekstrem varme og hetebølger. 26,2 millioner mennesker på verdensbasis lever allerede med kronisk nyresykdom knyttet til varmestress på arbeidsplassen (tall fra 2020).

Ikke bare et «hetespørsmål»

Rapporten viser også at en rekke helsetilstander hos arbeidere har blitt knyttet til klimaendringene. Dette gjelder blant annet kreft, hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, nyresvikt og psykiske lidelser.

Konsekvensene omfatter blant annet:

  • 1,6 milliarder arbeidere eksponeres for UV-stråling, med mer enn 18 960 arbeidsrelaterte dødsfall årlig som følge av ikke-melanom hudkreft.
  • 1,6 milliarder utsettes sannsynligvis for luftforurensning på arbeidsplassen, noe som fører til opptil 860 000 arbeidsrelaterte dødsfall blant de som jobber utendørs hvert år.
  • Over 870 millioner arbeidere i landbruket eksponeres sannsynligvis for plantevernmidler, og mer enn 300 000 dødsfall tilskrives årlig forgiftning med plantevernmidler.
  • 15 000 arbeidsrelaterte dødsfall hvert år på grunn av eksponering for parasitt- og vektorbårne sykdommer.
— Det er tydelig at klimaendringene allerede skaper betydelige helserisikoer for arbeidstakere, sier Manal Azzi, leder for HMS-teamet i ILO. Det er viktig at vi tar hensyn til disse advarslene. Hensynet til sikkerhet og helse på arbeidsplassen må bli en del av våre tiltak mot klimaendringene – både når det gjelder politikk og handling. Å arbeide i trygge og sunne omgivelser er anerkjent som et av ILOs grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Vi må oppfylle denne forpliktelsen i forbindelse med klimaendringene, akkurat som i alle andre aspekter av arbeidslivet.

Rapporten tar også for seg hva landene har gjort, blant annet ved å revidere eller utarbeide nye lover, forskrifter og retningslinjer, og ved å forbedre strategiene for klimatiltak – for eksempel energieffektivisering i arbeidsmiljøet.

Lær mer

Om Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Om klimaendringer

Om arbeidsliv

Om ILOs arbeid