Kjære leser,

Velkommen til februar-utgaven av Arbeidslivsnytt!

Mange feiret verdens dag for sosial rettferdighet 20. februar. Siden man ser større ulikheter innad og mellom land, er dette noe man burde jobbe mer for hver dag.

I denne utgaven av nyhetsbrevet gir vi deg det siste fra Pakistan, som var det første landet i verden til å bli med i ILOs sosial rettferdighets-koalisjon. Du får også de ferskeste rapportene, oversikten over land som ratifiserte ILO-konvensjoner denne måneden, nye anbefalinger og retningslinjer, samt litt om hva ILO satset på rundt om i verden i februar.

Vi retter også søkelyset mot hvordan arbeidslivspartene her i landet har tatt grep, og hva du bør følge med på i ukene som kommer, inkludert ILOs styremøte som begynte mandag 4. mars. Vi har også gleden av å invitere dere alle til et arrangement på selve kvinnedagen, fredag 8. mars, om hvordan kunstig intelligens kan bidra til likestilling, også i arbeidslivet.

God lesning!

SOSIAL RETTFERDIGHET I KIKKERTEN

Pakistans arbeidslivparter skal nå ta grep for å sikre sosial rettferdighet for alle kvinner, menn og familier i landet. FN-sambandet har tatt en prat med ILOs landdirektør, Geir Thomas Tonstøl, for å lære mer om veien videre. Foto: ILO/Mohammed Numan Burki.

Pakistan trapper opp innsatsen for et mer rettferdig og inkluderende samfunn

På verdens dag for sosial rettferdighet lanserte landet en nasjonal koalisjon for sosial rettferdighet. Men hva er utsiktene? FN-sambandet har tatt en prat med ILOs landdirektør for Pakistan om veien videre. Les mer på fn.no→

FERSKE RAPPORTER

Ifølge ILO, UNICEF og Redd Barna har tilgangen til barnetrygd bare blitt litt bedre siden 2009. 1,4 milliarder jenter og gutter mangler sikkerhetsnett rundt om i verden i dag, og dekningen for dem som bor i land og regioner mest utsatt for klimaendringer er én tredjedel lavere enn i andre land. Foto: OCHA/Alioune Ndiaye.

1,4 milliarder barn står uten grunnleggende sikkerhetsnett rundt om i verden

Færre enn ett av ti barn i lavinntektsland har tilgang til barnetrygd, ifølge ILO, UNICEF og Redd Barna. Dette gjør dem sårbare for sykdom, gap i utdanning, dårlig ernæring, fattigdom og ulikhet. Les mer på fn.no→

Etter hvert som digitaliseringen skrider frem, opplever selv velutdannede og faglærte arbeidstakere usikre arbeidsforhold i mindre økonomier, ifølge en ny ILO-rapport. Foto: ILO/M. Crozet.

Ny ILO-undersøkelse viser digitaliseringens innvirkning på arbeid i utviklingsøkonomier

Mange ser på teknologi som en viktig del av løsningen på dagens utviklingsutfordringer, men ny forskning peker på teknologiens begrensninger når det gjelder å fremme utvikling og strukturell endring. Les mer på ilo.org→

Rapporten gir en uavhengig ekspertanalyse av i hvilken grad hvert enkelt medlemslands lovgivning og praksis er i samsvar med ratifiserte ILO-konvensjoner. Illustrasjon: ILO/RHSF Gargalo Vasco.

ILO-ekspertkomités 2024-rapport om iverksetting av konvensjoner

Rapporten oppsummerer i hvilken grad ILOs medlemsland har oppfylt sine forpliktelser i henhold til internasjonale arbeidsstandarder. Les mer på ilo.org→

En ny UNESCO-rapport avslører at vannmangel utgjør en mye større risiko for sysselsettingen i lavinntektsland, der 80 prosent av jobbene er vannavhengige – sammenlignet med bare 50 prosent i høyinntektsland. Foto: ILO/Francisco Castillo.

Vann og arbeidslivet

En fersk rapport avslører hvordan vannmangel utgjør mye større risiko for sysselsettingen i lavinntektsland, der 80 prosent av jobbene er vannavhengige. Les mer på unesco.org→

En ny ILO-rapport markerer en viktig milepæl i prosessen som kan føre til en ny internasjonal avtale om anstendig arbeid i plattformøkonomien. Temaet vil bli diskutert på Den internasjonale arbeidskonferansen i 2025 og 2026. Foto: Unsplash/Clay Banks.

Rapport om plattformøkonomien: Første skritt mot en ny internasjonal arbeidsstandard

En ny ILO-studie er et skritt i retning av en ny internasjonal arbeidsstandard for anstendig arbeid i plattformøkonomien. Les mer på ilo.org→

Jobbvurderinger kartlegger folks oppfatninger av yrker i samfunnet. Foto: iStock Photo/XH4D.

Rollen til kunstig intelligens (KI) i å evaluere jobbprestisje- og verdi i søkelyset

KI-verktøyenes nytteverdi og nøyaktighet når det gjelder å evaluere en rekke yrker sammenlignet med menneskelige vurderinger, har mulige fordeler, som effektivitet, kostnadsbesparelser og hurtighet. Samtidig må noen hindringer overvinnes. Les mer på ilo.org→

ILO RUNDT OM I VERDEN

Etter godkjenning av arbeidsplanen, vil det nye prosjektet lanseres i mars 2024 – sammen med andre barnearbeidsrelaterte prosjekter som gjennomføres av UNICEF, Verdensbanken og JICA. Foto: iStock Photo/Renate Wefers.

Ghana: Arbeid for å avskaffe barnearbeid i kakao og gull leverandørkjeder trappes opp

Et møte med relevante aktører har ført til en nasjonal arbeidsplan for å nå målene til et nytt ILO-prosjekt, og sikre tilpasning til bærekraftsmål 8.7 innen 2025. Les mer på ilo.org→

ILO og den ukrainske regjeringen har blitt enige om en fellesstrategi for å hjelpe landet med å investere i mennesker, skape kvalitetsjobber og bærekraftige bedrifter, og forbedre arbeidsmarkedsstyringen. Photo: OCHA/Matteo Minasi.

Ukraina: ILOs strategi for utvinning og utvikling

ILO og regjeringen i Ukraina har blitt enige om en strategi for å hjelpe landet på veien til anstendig arbeid ved å investere i mennesker, skape kvalitetssysselsetting og bærekraftige bedrifter, og forbedre arbeidsmarkedsstyringen. Les mer på ilo.org→

Arbeidsledigheten i Midtøsten forventes å ligge på 9,8 prosent i 2024, som er høyere enn før pandemien. Dette skyldes ulike faktorer som påvirker arbeidsmarkeder, som segmentering, politisk ustabilitet, konflikt, økonomiske kriser, en svak privat sektor og demografisk press. Foto: ILO/Apex.

Midtøsten: Høye arbeidsledighetstall forverres til tross for optimistiske økonomiske utsikter

Samtidig som mange økonomier i Midtøsten fortsetter å hente seg inn igjen etter pandemien, henger arbeidsmarkedene etter. Det er derfor nødvendig med en samordnet innsats for å øke diversifiseringen og skape arbeidsplasser i mer hardføre sektorer. Les mer på ilo.org→

I Syria forsterket 2023-jordskjelvene eksisterende utfordringer, forårsaket av over 12 år med konflikt, og skapte det som bare kan beskrives som en «krise i en krise». Foto: OCHA/Madevi Sun Suon.

Syria: ILO-prosjekter bidrar til gjenoppretting av arbeidsmarkedet etter jordskjelvet

ILO hjelper lokalsamfunn i byen Aleppo med gjenoppbyggingen etter jordskjelvet i 2023. Les mer på ilo.org→

— Myanmars fremtidige velferd avhenger av en fredelig overgang til et fullstendig demokratisk styre, som begynner med løslatelse av alle som sitter urettmessig fengslet, sa ILO-sjefen, Gilbert F. Houngo. Ingen fremtid for Myanmars befolkning er mulig hvis den ikke er solid forankret i den sosiale rettferdigheten de fortjener, la han til. Foto: iStock Photo/Sorn340.

Myanmar: ILO oppfordrer til løslatelse av fagforeningsledere og alle de urettmessig arresterte

Nå er det tre år siden militærkuppet i Myanmar. ILO er dypt bekymret over store tilbakeskritt i borger- og fagforeningsrettigheter i landet. Les mer på ilo.org→

DE SISTE RATIFIKASJONENE

Flere land har ratifisert viktige ILO-konvensjoner i februar. Foto: UNFCCC/Kiara Worth.

Filippinene ratifiserte ILO-konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på arbeidsplassen 20. februar. Les mer på ilo.org→

Portugal ratifiserte ILO-konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på arbeidsplassen 16. februar. Les mer på ilo.org→

Georgia ratifiserte ILO-konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår (MLC, nr. 186, ) 14. februar. Les mer på ilo.org→

ARBEIDSLIVSPARTER TAR GREP

I februar har partene i arbeidslivet rettet fokus mot en rekke viktige problemstillinger. Foto: Unsplash/Kraken Images.

Rapporten om varselet i Arbeidstilsynet er ferdig

Verken Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) eller den uavhengige juridiske gjennomgangen har funnet brudd på arbeidsmiljølovens regler i Arbeidstilsynet. Samtidig viser departementets rapport at tilsynet må jobbe med utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Les mer på Les mer på regjeringen.no→

Lønnsoppgjør: Nesten 105 000 arbeidsdager gikk tapt i streik i fjor

Den store streiken i fjor ga opptakten til et annerledes år for arbeidskamper i Norge. Les mer på Frifagbevegelse.no→

Europakommisjonen legger frem strategi for håndtering av industrielle karbonutslipp

Europakommisjonen har lagt frem en strategi for håndtering av industrielle CO2-utslipp, en såkalt CCS-strategi. Dette melder NHO i Brussel. Strategien ble lagt frem sammen med Kommisjonens forslag til EUs klimamål for 2040. Les mer på NHO.no→

Fagbevegelsen samlet i Tyrkia: — Vi trenger en ny sosial kontrakt

Verdens fagbevegelse samlet seg i Tyrkia for kongress. — Vi aksepterer ikke den nåværende situasjonen for verdens arbeidere, sier presidenten for progressive fagforeninger i Tyrkia. Les mer på LO.no→

Strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger

Regjeringen har fokus på å hindre utnytting av utlendinger som er i en sårbar situasjon, og på å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det sendes derfor på høring forslag om en strengere straffebestemmelse for å slå ned på grov utnytting av utlendinger. Les mer på regjeringen.no→

Krig og kriser: Hvordan kan din bedrift engasjere seg?

På norske arbeidsplasser jobber mennesker med ulik nasjonalitet, etnisitet og religiøs bakgrunn. Her er 5 måter din bedrift kan engasjere seg. Les mer på NHO.no→

2 millioner kroner til likestillingsarbeid i fiskerinæringen

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil ha flere jenter i fiskerinæringen. Nå deler hun ut 2 millioner kroner til likestillingsarbeid. — Det er viktig for jenter å ha kvinnelige rollemodeller som viser at dette er et yrke også for dem, sa fiskeri- og havministeren. Les mer på regjeringen.no→

Mangler kunnskap om det samiske

— Læreplanen krever at elevene får bred og detaljert kunnskap om blant annet samisk språk, historie og levemåte. Derfor trenger vi en nasjonal satsing for å få opp kunnskapsnivået om det samiske, sier Utdanningsforbundets Geir Røsvoll. Les mer på utdanningforbundet.no→

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikt mellom NHO Luftfart og Parat

Statens helsetilsyn har vurdert at det vil oppstå fare for liv og helse dersom det iverksettes streik blant pilotene på Svalbard. Regjeringen har derfor foreslått tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom NHO Luftfart og Parat. Les mer på regjeringen.no→

DET SISTE OM MODERNE SLAVERI

Anthem Awards 2024 vinnere ble valgt av Det internasjonale akademiet for digital kunst og vitenskap (IADAS) blant over 2 000 bidrag fra 44 land. Foto: UN/Christopher Reardon.

Norske Åpenhet AS vinner internasjonal pris for global nettplattform

Åpenhet, sammen med Minderoo-stiftelsen og australskbaserte Anthologie, har blitt hedret med The Anthem Awards bronsemedalje for utviklingen av Walk Free-stiftelsens nettplattform 2023 Global Slavery Index. Denne plattformen tilbyr en omfattende og interaktiv analyse av moderne slaveri, og presenterer mer enn 25 000 datapunkter fra over 160 land. Les mer på apenhet.com→

FN-EKSPERTER MENER

En komitéekspert understreket at det var positivt at minstelønnen var knyttet til kollektive forhandlinger i Mauritania, og at arbeidsledigheten hadde gått ned i løpet av rapporteringsperioden. Foto: OCHA/I. Brandau.

Mauritania: FN-eksperter berømmer landet for å knytte minstelønnen til kollektive forhandlinger

Eksperter fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter berømmer Mauritania for fremskritt i kampen for rettigheter og mot arbeidsledighet. De anbefaler mer handling for å støtte ofre for slaveri og utrydde barnearbeid. Les mer på ohchr.org→

NYE ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER

Fiskere jobber og lever til sjøs i lange perioder, til og med i årevis, i trange kår og ofte langt fra tilgang til kjapp helsehjelp. De nye retningslinjene skal hjelpe leger og myndigheter med å gjennomføre helseundersøkelser i tråd med ILO-konvensjonen om arbeid i fiskerisektoren (nr. 188) fra 2007. Foto: OCHA/Giles Clarke.

ILO og IMO vedtar nye retningslinjer for helseundersøkelser av fiskere

Man må ofte være helsemessig skikket til fysisk krevende arbeid når man jobber på fiskefartøyer. Nye retningslinjer, vedtatt av ILO og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) vil forbedre og standardisere helseundersøkelser – for å sikre bedre helse og sikkerhet i fiskerisektoren. Les mer på ilo.org→

Internasjonale eksperter har lagt frem et tydelig veikart for hvordan læreryrket kan endres for å møte fremtidens behov. Foto: OCHA/Michele Cattani.

FN-panel lanserer nye anbefalinger for å sikre læreryrkets fremtid

Verden har akutt behov for 44 millioner lærere innen 2030. Anbefalingene fra FN-sjefens høynivåpanel om læreryrket, som tar sikte på å endre yrkets fremtid, ble lansert på det 14. forumet til Den internasjonale arbeidsgruppen om lærere for utdanning 2030 (TTF). Les mer på un.org→

MERK DEG! KOMMENDE ARRANGEMENTER

Den 350. møtet i ILOs styre åpnet 4. mars i Genève. Over de neste dagene vil handlingsplanen for likestilling, digitalisering i arbeidslivet og fremskritt innen sosial rettferdighet være viktige temaer. Foto: ILO/Violaine Martin.

4.–14. mars: Det 350. møtet til ILOs styre, som vil rette søkelys mot, blant annet, handlingsplanen for likestilling, digitalisering i arbeidslivet og fremskritt innen sosial rettferdighet. Les mer på ilo.org→

På selve kvinnedagen, 8. mars, inviterer Utenriksdepartementet og FN-sambandet til en spennende diskusjon rundt kunstig intelligens og likestilling. Hvordan kan kunstig intelligens bidra til diskriminering? Bidrar skjeve historiske data til at stereotypiske kjønnsroller reproduseres? Betyr det noe hvem som lager teknologien? Hva skal til for å sikre at teknologien fungerer like godt for alle? Disse spørsmålene – og mer – skal ledere og fageksperter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, NHO, UNESCO-kommisjonen, CARE Norge, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Plan International Norge og Forbrukerrådet forsøke å svare på. Plakat: FN-sambandet.

8. mars: Utenriksdepartementet og FN-sambandet inviterer til arrangement på kvinnedagen – Hvordan kan kunstig intelligens skape et likestilt samfunn? Les mer og meld deg på via arrangementssiden på Facebook→