Digital arbeidskonferanse i juni

ILOs arbeidskonferanse vil gå digitalt 3.-18. juni fra Genève. Hvordan pandemien har påvirket arbeidsliv på tvers av landegrenser og ILOs respons på krisen vil være hovedtema på den 109. internasjonale arbeidskonferansen.

Les mer på fn.no →

Programmet for HLPF er klart

Høynivåforumet for bærekraftsmålene (HLPF) er FNs viktigste plattform for bærekraftig utvikling der statsledere fra hele verden deltar. Forumet holdes 6.-15. juli 2021 og nå er programmet klart.

Her finner du årets program

Kritisk for verdens skoger

Pandemien har vist oss hvor avhengige vi er av verdens skoger, nå står vi ved et veiskille for skogbevaring. Ifølge en ny FN-rapport, må vi gjøre langt mer for å ta vare på jordas grønne lunger.  

Les saken om FNs skograpport

Hele rapporten finner du her 

Somalia ratifiserer ILO-konvensjon 190, hva skjer i Norge?

Somalia har ratifisert ILO-konvensjon 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. Konvensjonen trer i kraft 25. juni i år. Norge har enda ikke bestemt seg for hvordan overenskomsten skal gjennomføres.

Les mer på fn.no →

Vil la sjøfolk gå foran i vaksinekøen

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) ber regjeringer over hele verden prioritere rettigheter og covid-19-vaksiner for sjøfolk.

Under koronapandemien har opp mot 300 000 sjøfolk sittet fast på skip i ulike land, som følge av smitteverntiltak.

Her kan du lese mer om saken og laste ned resolusjonene som ble vedtatt i april →

Pandemi gir muligheter til nytenkning

Reiseliv er en av sektorene som er aller hardest rammet av covid-19-pandemien. Kvinner, ungdom og arbeidere i uformell sektor er de som har høyest risiko for å miste jobben som følge av krisen. Å bygge opp igjen industrien på en bedre og mer bærekraftig måte, må anses som en stor mulighet for en bransje som har 300 millioner arbeidere, ifølge ILO news.

Ifølge en fersk ILO-rapport, bør også alle andre sektorer planlegge bedre for fremtidige helsekriser ved å etablere sunne og motstandsdyktige systemer for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Les mer og finn rapporten her →

Verdensdagen mot barnearbeid 12. juni

FN har utpekt 2021 som det internasjonale året for å få slutt på barnearbeid. Årets markering av Verdensdagen mot barnearbeid får ekstra betydning etter at ILOs konvensjon 182, for å avskaffe barnearbeid, ble universelt ratifisert i fjor.

Samtidig ser koronapandemien ut til å reversere den store framgangen de siste 20 årene. Verdensdagen vil bli markert med en aksjonsuke med en rekke nasjonale, regionale og globale tiltak og arrangementer.

Den globale alliansen 8.7, som viser til bærekraftsmål 8.7, og ILO samarbeider om kampanjen End Childlabour 2021.

Hvem sitter i ILO-komiteen i Norge?

Den norske ILO-komiteen møtes jevnlig og har mange relevante temaer innenfor norsk og internasjonalt arbeidsliv på agendaen. Men hvem sitter egentlig i komiteen og hvilke saker er de opptatt av? FN-sambandet har observatørstatus i komiteen og har ansvar for informasjonsarbeidet om ILO. De neste månedene skal vi presentere medlemmene i komiteen i denne spalten, og finne ut hvilke saker de mener er de viktigste akkurat nå.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Av: Henrik Munthe, Advokat, NHO

NHO er Norges største fellesskap for bedrifter. NHO har 29 000 medlemsbedrifter som samlet sysselsetter 590 000 årsverk. Organisasjonen ble etablert i 1989 gjennom en fusjon av tre tidligere næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner. NHO har i dag 16 landsforeninger (bransjeforeninger) og ti regionkontorer rundt om i landet.

NHO har alltid vært aktive til å fremme medlemmenes sak også internasjonalt. NHO har i tillegg en avdeling som koordinerer vårt samarbeid med søsterorganisasjoner i flere utviklingsland. Samarbeidet med dem dekker et bredt spekter innen arbeidsliv og organisasjonsbygging. Naturlig nok har NHO også et aktivt Europaengasjement og har et eget kontor i Brussel.

ILO er en organisasjon som NHO alltid har vært aktive innenfor. NHO er det eneste norske medlemmet i IOE (International Organisation of Employers), en global arbeidsgiversammenslutning som koordinerer arbeidsgivernes interesser overfor ILO. Tradisjonelt har de nordiske arbeidsgiverne hatt en plass i ILOs styre (Governing Body - GB). Ofte har det vært en representant fra NHO som har hatt denne plassen, og for tiden er det Henrik Munthe fra NHO som representerer nordiske arbeidsgivere i GB.

Som landets største arbeidsgiverorganisasjon spiller NHO en svært aktiv rolle i partssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Troen på betydningen av partssamarbeid er noe som vi aktivt fremmer også utenfor Norge, ikke minst i ILO. Vi er naturlig nok opptatt av at ILOs regelverk, først og fremst konvensjonene, tar tilbørlig hensyn til bedriftenes interesser. I tillegg er NHO opptatt av at arbeidstakerne skal ha en trygg og sikker arbeidsplass med ordnede arbeidsforhold. Videre ser vi det som avgjørende at ILO-konvensjoner som blir vedtatt må ha et innhold som gjør at de blir ratifisert av flest mulig medlemsland. Det er altfor mange eksempler på konvensjoner som har blitt ratifisert av kun et lite mindretall av medlemslandene. I tillegg fines det en rekke konvensjoner som er utdaterte, men det går tregt å få sanert de som ikke lenger har betydning. Endelig er det viktig å sørge for at ratifiserte konvensjoner faktisk blir etterlevd av medlemslandene, derfor er det viktig at ILOs overvåkningssystem fungerer effektivt.