Her kan du lese hele rapporten.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ble lansert i 2015 og gjelder fram til år 2030. Felles for alle målene er å skape en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Vi har bare en klode, med en begrenset mengde ressurser, og det er i vår felles interesse å ta vare på den. Vi må finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet, med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på.

Hva er bærekraftig utvikling?

For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet fokusere på tre arbeidsområder:

 • Klima og miljø
 • Økonomi
 • Sosiale forhold

Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraftsmål-rapporten
FNs bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. Foto: UN Photo/Manuel Elías

Bærekraftsmål-rapporten 2022

FN publiserer informasjon og statistikk for bærekraftsmål hvert år. Her finner du rapporten publisert 7. juli 2022.

Hvordan ligger verden an?

Vi viser noen få resultater per bærekraftsmål. Hvis du vil ha mer informasjon må du lese rapporten.

 • Mål 1: Utrydde fattigdom
  Det er 657-676 millioner personer som lever i ekstrem fattigdom.
 • Mål 2: Utrydde sult
  1 av 10 er berørt av sult. Dette tallet er forventet å stige som følge av krigen i Ukraina, økte matvarepriser og forstyrrelser i forsyningskjeder.
 • Mål 3: God helse og livskvalitet

  22,7 millioner barn har ikke fått grunnvaksinene som polio, stivkrampe eller røde hunder.

 • Mål 4: God utdanning

  25 % av alle barneskoleelever mangler elektrisitet, drikkevann og toaletter på skolen de går på. 24 % av alle elever og studenter mistet store deler av skolegangen på grunn av pandemien.

 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

  Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, men er langt fra å være like representert som menn i høytstående samfunnsposisjoner. Andelen parlamentsmedlemmer som er kvinner er kun 26,2 % på verdensbasis. Dette er bedring fra 2015, da andelen var 22,4 %, men likevel langt unna målet om full likestilling.

 • Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

  Om vi følger dagens politikk vil 1,6 milliarder mennesker mangle trygt drikkevann i 2030.

 • Mål 7: Ren energi til alle

  Det blir mer fornybar kraft. I 2019 økte det til 17,7 %.

 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  1 av 10 barn er i barnearbeid (tall fra 2020). 6,2 % av voksne er arbeidsløse (tall fra 2021).

 • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

  Global produksjon har økt i etterkant av pandemien, men de fattigste landene har ikke de nødvendige ressursene til å bli med på oppturen.

 • Mål 10: Mindre ulikhet

  Antall flyktninger som har flyktet fra hjemlandet har økt med 44 % fra 2015 til 2021.

 • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  99 % av befolkningen i byene puster inn forurenset luft som er over grensen for frisk/god luft.

 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

  Mye mat blir kastet eller mistet i stedet for å bli spist. 13,3 % av all mat blir kastet før maten kommer til butikker. Etter det blir enda mer kastet. 17 % av maten som har kommet fram blir ikke spist.

 • Mål 13: Stoppe klimaendringene

  CO2-utslipp økte i 2021 med 6 % til det høyeste nivået verden har sett.

 • Mål 14: Livet i havet

  Mer enn 17 millioner tonn av plast ble kastet i havet i 2021.

 • Mål 15: Livet på land

  Vi avskoger 10 millioner hektar hvert år. Det er 24,7 millioner fotballbaner i året, eller 47 fotballbaner per minutt.

 • Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Vi har de største voldelige konfliktene etter 1946. En fjerdedel av befolkningen bor i konfliktområder. Disse tallene er fra 2020, før krigen i Ukraina startet.

 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

  Flere har tilgang til internettet. I 2019 brukte 54 % internettet. I 2021 økte det til 63 %