FN og Sikkerhetsrådet ber om respekt for demokratiet i Myanmar

FNs sikkerhetsråd ber om umiddelbar løslatelse av Aung San Suu Kyi og alle arresterte i forbindelse med militærkuppet i Myanmar.

Les hele saken på fn.no

Sikkerhetsrådet drøftet situasjonen i Tigray

FNs sikkerhetsråd ber om bedre tilgang til Tigray-regionen i Etiopia hvor to millioner mennesker trenger humanitær bistand, ifølge en FN-ansatt. Norge var et av landene som ba om at situasjonen i Tigray ble drøftet i Sikkerhetsrådet. 

Les saken på blomberg.com

Ny FN-rapport om global menneskehandel 

I løpet av de siste 15 årene har antallet barn som utsettes for menneskehandel doblet seg, ifølgeen  ny rapport om global menneskehandel fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). De fleste av ofrene er kvinner og jenter, men andelen gutter har femdoblet seg ifølge UNODC. Det er ventet at økonomiske nedgangstider som følge av covid-19 vil forverre risikoen for menneskehandel for mange. Halvparten av ofrene i de 148 landene rapporten omtaler,ble utsatt for menneskehandel med formål om seksuell utnyttelse.38 prosent av ofrene ble utsatt fortvangsarbeid og seks prosent til tvunget kriminell aktivitet. De resterende fire prosent ble tvunget inn i tigging, tvangsekteskap, organhøsting og andre formål.

Digital rettferdighet

Den 59. sesjonen til Kommisjonen for sosial utvikling finner sted 8. til 17. februar. I år vil det meste av programmet gå digitalt. Kommisjonen er et rådgivende organ med ansvar for den sosiale utviklingspilaren i global utvikling.

Hovedtema for årets sesjon vil være rollen digital teknologi har for sosial utvikling og trivsel for alle.

Les mer på un.org

Matsikkerhet

Komiteen for global matsikkerhet møtes virtuelt 8-11. februar, møtet skulle opprinnelig vært holdt høsten 2020, men ble flyttet som følge av covid-19 situasjonen. Komiteen rapporterer til FNs generalforsamling og FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk), og skal bruke de neste dagene på å analysere den globale situasjonen for matsikkerhet, foreslå fremtidige retningslinjer og dele erfaringer.

Les saken på fafo.org

Afghanistan: FN-rapport avslører anklager om tortur

Nesten en tredel av fangene i Afghanistan, som er holdt av sikkerhets- eller terrorisme-relaterte anklager, har blitt utsatt for tortur eller annen mishandling, ifølge en FN-rapport publisert 3. februar.

Les om rapporten på ohchr.org

Les Afghanistan-konflikten på fn.no

DR Kongo: Angrep på sivile øker

FN-rapport viser at det har vært en kraftig økning i angrep på sivile i bestemte regioner i Den demokratiske republikken Kongo. FN uttrykker forskrekkelse over de nye tallene, som avdekker nesten tusen sivile ofre i disse områdene i løpet av 2020.

Les mer om saken på ohchr.org

Les om DR Kongo-konflikten på fn.no

Russland: FN er misfornøyd med dommen mot Navalny

I en presseuttalelse fra FNs menneskerettighetskontor er FN kritisk til Russlands varetektsfengsling av opptil 1400 demonstranter. Uttalelsen uttrykker også dyp misnøye med dommen som ble gitt mot opposisjonspolitikeren Aleksei Navalny.

Les presseuttalelsen på ohchr.org

Nord-Korea: FN-rapport legger ansvar på omverden for at menneskerettighetsbruddene fortsetter straffefritt

Syv år siden den banebrytende FN-undersøkelsen om omfattende menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea, viser en ny FN-rapport at det er grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten pågår fortsatt. Rapporten retter seg mot det internasjonale samfunnet som har ansvar for ikke la Nord-Korea gå straffefri.

Les mer om rapporten på ohchr.org

Les om Korea-konflikten på fn.no

Verdens radiodag

13. februar marker FN verdens radiodag. Dette er for å bevisstgjøre samfunnet på hvor viktig radio er som kommunikasjonsverktøy. Radio har vært spesielt viktig gjennom pandemien som har rammet verden siden mars 2020. I år markerer UNESCO 10-årsjubileet for verdens radiodag ved å oppfordre radiostasjoner til å feire dette gjennom tre undertemaer: evolusjon, innovasjon og forbindelse. Bruk emneknaggene #WorldRadioDay #NewWorldRadio for å delta i den digitale debatten. 

Les mer om verdens radiodag på fn.no 

Et anstendig arbeidsliv kan sikre fred og stabile samfunn

Dette var grunnideen for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som ble stiftet i 1919. Den gangen lå Europa i ruiner etter første verdenskrig. Når koronapandemien har brent ut, kan verden stå overfor mange av de samme problemene som den gjorde i 1919.  

I denne infohistorien går ILO gjennom erfaringene fra de siste 100 årene. Den viser til store globale utfordringer som klimaendringer og den uformelle økonomien. Den behandler også situasjonen til særlig sårbare grupper som kvinner, ungdom og urfolk.  Og til grupper som har blitt utsatt på grunn av krig og konflikt, så som tidligere soldater, flyktninger og internt fordrevne. Med utgangspunkt i ILOs mandat viser denne historien konkrete eksempler på tiltak som kan forebygge og avhjelpe disse utfordringene.