COP28: FN-sambandets guide til klimatoppmøtet

Denne uken begynner årets viktigste klimakonferanse, COP28. Det forventes at over 70 000 vil ta turen til Dubai, og Norge stiller med en sterk delegasjon. Her er det du burde få med deg. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

En ny avtale som skal sikre en fire-dagers «pause» i kamphandlingene og løslatelse av 50 gisler ble godtatt av Israels regjering natt til onsdag forrige uke. Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I november har Kina presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her. I desember tar Ecuador over presidentskapet.

Mandag: Rådet vil holde åpen orientering om Den demokratiske folkerepublikken Korea (Nord-Korea). En leder fra FNs avdeling for politiske og fredsbyggende saker (DPPA) forventes å orientere. Albania, Ecuador, Frankrike, Japan, Malta, De forente arabiske emirater (UAE), Storbritannia og USA ba om møtet etter Nord-Korea hevdet at de hadde lansert en militær rekognoseringssatellitt 21. november. Også på mandag vil Sikkerhetsrådet holde et møte om «Situasjonen i Midtøsten, inkludert Palestina», etterspurt av Russland.

Tirsdag: En åpen orientering om det politiske og humanitære arbeidet i Syria vil holdes. Nestlederen til FNs spesialutsending for Syria, Najat Rochdi, og direktør for OCHAs operasjons- og påvirkningsavdeling, Edem Wosornu, forventes å orientere om henholdsvis politiske og humanitære spørsmål. Lukkede konsultasjoner er planlagt etter den åpne orienteringen. Også på tirsdag vil Sikkerhetsrådet holde et privat møte, etterfulgt av lukkede konsultasjoner, om den uavhengige vurderingen av Afghanistan. Feridun Sinirlioğlu, spesialkoordinatoren for den uavhengige vurderingen, vil orientere under det private møtet. Vurderingen, som Rådet ba om i mars, gir anbefalinger for en integrert og sammenhengende tilnærming for å møte utfordringer Afghanistan står overfor i dag.

Onsdag: Rådet vil samles i et møte på ministernivå om «Situasjonen i Midtøsten, inkludert Palestina». Kinas utenriksminister, Wang Yi, vil lede møtet. Generalsekretær António Guterres forventes å rapportere om gjennomføringen av resolusjon 2712 fra 15. november, mens FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, nordmannen Tor Wennesland, forventes å orientere Rådet om den generelle situasjonen på bakken.

Torsdag: Det er trolig at Rådet skal stemme over et utkast til en resolusjon om mandatet til FNs integrerte overgangshjelpeoppdrag i Sudan (UNITAMS). Den 16. november sendte Sudans FN-ambassadør, Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed, et brev til generalsekretæren som formidlet beslutning fra regjerningen om å avslutte UNITAMS, med umiddelbar virkning. En avstemning om fornyelsen av Al-Shabaabs sanksjonsregime er også planlagt torsdag. Den 15. november vedtok Rådet enstemmig resolusjon 2711, en kort teknisk videreføring av sanksjonsregimet frem til 1. desember, for å gi tid til ytterligere drøftelser om fornyelsen. Også på torsdag forventes lederen av Nord-Koreas sanksjonskomité, den sveitsiske FN-ambassadøren, Pascale Baeriswyl, å orientere Rådet – i lukkede konsultasjoner – om rapporten om komiteens arbeid.

Fredag: Ecuador overtar presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Det forventes også at Rådet vil diskutere det foreløpige arbeidsprogrammet for desember.

Ellers denne uken er det forventet at Rådet vil forhandle om et utkast til en rammeresolusjon om finansiering av AUs fredsoperasjoner (AUPSOs), som ble foreslått av A3-medlemmene i Rådet (Gabon, Ghana og Mosambik).

Gaza-krisen: FN ønsker avtale om pause i kamphandlingene og gisselfrigjøringspakt velkommen

En fersk avtale om å løslate gisler tatt under Hamas-terrorangrepet mot Israel er hyllet av FN-sjefen. FN står klare til å «maksimere» den positive humanitære effekten av avtalen, understreker han. Les saken på fn.no.

Gaza-krisen: FN leverer mer bistand på den første dagen av den «humanitære pausen». Les saken på UN News.

DR Kongo: Sammenstøt øst i landet tvinger 450 000 mennesker på flukt over seks uker. Les saken på UN News.

Ukraina: Minst 10 000 sivile drept. Les saken på UNRICs sider.

Darfur: Minst 5 millioner barn «på randen» mens konflikt forverres. Les saken på UNICEFs sider.

Menneskerettigheter

Mange rundt om i verden kler seg i oransje i solidaritet på Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, som markeres 25. november hvert år. Bildet viser markeringen ved FNs hovedkvarter i New York i 2019. Foto: UN Photo/Evan Schneider.

Hva er kjønnsbasert vold, og hvorfor er kvinner så utsatt? FN-sambandet forklarer

Over én tredjedel av jenter og kvinner opplever i løpet av livet å bli utsatt for fysisk eller seksuell vold. Bli med på den 16-dager-lange internasjonale kampanjen mot vold mot kvinner, som markeres fram til jubileet for Verdenserklæringen om menneskerettigheter 10. desember. Les saken på fn.no.

Generalforsamlingen uttrykker bekymring for situasjonen til menneskerettsforkjempere

Verdens mest inklusive forum, FNs generalforsamling, vedtok en resolusjon om menneskerettighetsforsvarere tirsdag 21. november. 25 år etter at FN-erklæringen om menneskerettighetsforsvarere ble vedtatt, uttrykker resolusjonen sterk bekymring for, og fordømmer, at menneskerettsforsvarere i mange land fortsatt blir utsatt for represalier, trakassert, bøtelagt, forfulgt, kriminalisert, fengslet og drept for sitt arbeid. Les saken på NIMs sider.

Den 111. sesjonen av FNs rasediskrimineringskomité åpner, setter konflikten på Gazastripen på agendaen. Les saken på OHCHRs sider.

Menneskerettighetsrådet sier at USAs anti-abort og anti-LHBTI+-lovverk bryter menneskerettighetsavtale. Les saken på OHCHRs sider.

Arbeidsliv

Arbeidslivspartene har ikke klart å bli enige om hvorvidt streikeretten kan utledes av ILO-konvensjon nr. 87, som handler om organisasjonsfrihet, siden streikeretten ikke er spesifikt nevnt. Norge er av den oppfatning at streikeretten kan utledes av ILO-konvensjon nr. 87, og støtter beslutningen om å henvise saken til Den internasjonale domstolen. Foto: Chad Davis Photography.

Streikeretten: ILO sender fortolkningsspørsmål til Den internasjonale domstolen

Norge støtter beslutningen tatt av ILOs styre om å be «verdens domstol» i Haag om å avklare spørsmål rundt streikeretten og ILO konvensjon nr. 87. Les saken på fn.no.

ILO åpner kontor i Vanuatu. Les saken på ILOs sider.

Elfenbenskysten (Côte d’Ivoire): FN-ekspert hyller fremskritt for å få slutt på barnearbeid. Les saken på OHCHRs sider.

Matsikkerhet

FAO har trappet opp støtte til sudanesiske bønder og deres familier på grunn av en alvorlig økning i matsikkerhetsbehov, der mer enn 20 millioner mennesker ble vurdert til å møte krisenivåer med akutt matmangel. Foto: WFP/Peter Louis.

Sudan: FAO har nådd én million bondehusholdninger siden konflikten brøt ut

Dette vil bidra til å dekke kornbehovene til mellom 13 og 19 millioner mennesker, men mer kritisk hjelp er nødvendig. Les saken på FAOs sider.

WFP i forkant av COP28: — Klimakrisen trenger ikke være en sultkrise. Les saken på WFPs sider.

Tsjad: Finansieringsmangel setter WFP-operasjoner i fare i landet. Les saken på UN News.

Norge gir 250 millioner kroner til matsikkerhet i Ukraina gjennom Nansen-programmet. Les saken på regjeringens sider.

Innspill mottatt om bærekraftig matsystem. Les saken på regjeringens sider.

Helse

— Klimaendringer utgjør en eksistensiell trussel for oss alle, men gravide kvinner, babyer og barn står overfor noen av de mest alvorlige konsekvensene av alle, advarer WHO. Foto: UNICEF Myanmar/Minzayar Oo.

Klimakrisen: FN-organisasjoner oppfordrer til handling for å ivareta helsen til mødre og barn

FN-organisasjoner retter oppmerksomheten mot viktigheten av å innlemme mødre- eller barnehelse i nasjonale klimaresponsplaner for klimaendringer. Et enormt gap finnes mellom å imøtekomme helsebehovene til kvinner, nyfødte og barn og klimatiltak i mange land. Les saken på UN News.

WHO-sjefen: — Barnedødsfall som følge av akutt underernæring er forutsigbare og kan forebygges

På verdensbasis lider 45 millioner barn under fem år av akutt underernæring, noe som betyr at de veier svært lite i forhold til høyden. Omtrent én million dør hvert år av tilstanden. Les saken på UN News.

Kina: WHO ber om informasjon rundt en økning i luftveissykdommer og rapporterte klynger av lungebetennelse hos barn. Les saken på WHOs sider.

Klima og miljø

— Utslippsgapet er mer som en «utslippskløft» – en kløft full av brutte løfter, brutte liv og brutte rekorder, sa FN-sjefen, og understreket at endringen må begynne på toppen. Foto: WMO/Aleksandar Gospić.

UNEP oppfordrer til drastiske klimatiltak mens rekordene «raser»

De globale temperaturene stiger og klimagassutslippene når enestående nivåer. Nå er det nødvendig med dramatiske klimatiltak for å styre verden unna klimaendringer som «løper løpsk» og sikre at tiltakene er tilpasset målene i Parisavtalen, ifølge en fersk rapport om utslipp. Les saken på UN News.

Afrikas Horn: Fordrevne familier drevet på flukt igjen på grunn av alvorlige flommer. Les saken på UN News.

Norge gir 9 millioner kroner til WTOs fiskerifinansieringsmekanisme. Les saken på WTOs sider.

Statsministeren diskuterte grønn omstilling og energisikkerhet med lederen for Det Internasjonale Energibyrået. Les saken på regjeringens sider.

Utvikling

— Vi har en tydelig ambisjon om at Norge skal være ledende på internasjonalt skattesamarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det er en del av innsatsen mot global urettferdig fordeling og støtter opp under bærekraftsmålene, understreker han. Foto: The New York Public Library/Lee Russell/Unsplash.

Internasjonalt skattesamarbeid i FN

FN har stemt over en resolusjon, som skal bidra til økt skattesamarbeid – med mål om at det blant annet blir mindre ulovlig kapitalflyt mellom land og vanskeligere å unndra skatt. De fleste land i det globale nord stemte mot resolusjonen, men Norge valgte å stemme avstående. Les saken på regjeringens sider.

FN-sjefen utnevner Felipe Paullier fra Uruguay til assisterende generalsekretær for ungdomssaker. Les saken på FNs sider.

FN-sambandet mener

Daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fikk være med på et rollespill i Tromsø i januar i år. Et finansieringskutt for FN-sambandet kan føre til et langt dårligere tilbud til barn og unge over hele landet, og kanskje særlig dem utenfor de største byene. Foto: FN-sambandet.

Kronikk: Er det bare bybarn som skal lære om FN?

Med et lett pennestrøk kan barn og unge i Norge stå igjen med langt dårligere tilgang til kunnskap om verden. FN-sambandets finansiering er i limbo. Det er ekstra alvorlig i en tid der mange unge kjenner på frykt for klima, krig og kriser. Les saken på fn.no.

Merk deg! Kommende arrangementer

27. november1. desember: Statspartsmøte til FNs atomvåpenforbudsavtalen. Les mer her.

27. november1. desember: Den 20. sesjonen av UNIDOs generalkonferanse (GC.20). Les mer her.

27. november8. desember: Komiteen for beskyttelse av rettighetene til alle migrantarbeidere og deres familier vil gjennomgå rapportene fra Uruguay, Kirgisistan, og São Tomé og Príncipe. Les mer her.

28. november: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) vil kunngjøre årets Nansen-prisvinnere. Les mer her.

29. november: Den norske lanseringen av Verdensbankens verdensutviklingsrapport 2023: Migranter, mennesker på flukt og samfunn. Les mer her.

29. november1. desember: UNESCOs 3. globale forum mot rasisme og diskriminering. Les mer her.

30. november: Lansering av WMOs rapport om tilstanden av det globale klimaet i 2023. Les mer her.

30. november12. desember: FNs klimatoppmøte (COP28) i Dubai. Les mer her.

Fra FN-kalenderen: