Norge inn i Sikkerhetsrådet 1. januar

De siste forberedelsene før Norge trer inn i Sikkerhetsrådet er i gang.
En egen seksjon i Utenriksdepartementet er blitt satt opp for å jobbe med medlemskapet. Seksjon for samordning av sikkerhetsrådssaker har ansvar for å samordne og koordinere norsk politikk i alle sakene på Sikkerhetsrådets dagsorden.

Lavere lønn i koronatider

Ifølge ILOs ferske lønnsrapport Global Wage Report 2020-21, har lønningene over hele verden gått kraftig ned som følge av covid-19 pandemien. Kvinner og lavtlønnede har blitt særlig hardt rammet av krisen

Fire konflikter å følge med på i desember

International Crisis Group advarer om følgende fire konflikter denne måneden:

Jemen: USA har definert Houthi-bevegelsen som en terrororganisasjon, noe som kan føre til voldelige reaksjoner fra houthiene i Jemen.

Vest-Sahara: våpenhvileavtalen fra 1991 har kollapset. Vil partene bli enige om en ny?

Den sentral afrikanske republikk (SAR): den tidligere presidenten Bozizé stiller i årets presidentvalg. Det har økt risikoen for mer vold frem mot valgdagen 27. desember.

Etiopia: krigen i Etiopias Tigray-region er forventet å fortsette. De føderale myndighetene har tatt over hovedstaden i Tigray og erklært en avslutning på de militære operasjonene, men Tigrays ledere har sverget å fortsette kampen. 

Studenter ekstra sårbare i undertrykkende regimer

Studenter har alltid vært en trussel mot ikke-demokratiske regimer. De er høyt utdannede, beleste og organiserte. Dette er hovedårsaken til at de også er et mål for undertrykkende regimer. Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) forteller om drap, fengslinger, politisk forfølgelse, vold, tortur og innskrenking av bevegelsesfriheten for studenter særlig i Palestina, Iran, Sør-Afrika og Colombia. De mest dagsaktuelle og omtalte tilfellene er allikevel fra Hong Kong der voldsomme demonstrasjoner tidligere i år førte til store skader, fengslinger og utbredt politivold.

SAIH tok i forrige uke til ordet for å øke bevisstheten rundt hvilke utfordringer studentaktivister møter som følge av innskrenkning av ytringsfriheten i forbindelse med kovid-19.

Norge og verden trenger en by-orintert utviklingspolitikk

Det lokale i det globale er temaet i Habitat Norges nye debattbok «Verden av byer – Handling for FNs bærekraftmål». Den handler om planlegging i klimautfordringenes og usikkerhetens tid, mobilisering og samskapning, behovet for trygg bolig og retten til byen. Her drøftes trender i global urbanisering og spørsmål i pågående byutviklingsdebatt. Konkrete eksempler presenteres mht. hvordan byer ivaretar bærekraftige økonomiske, økologiske og sosiale hensyn. Hver artikkel konkluderer med innspill til Regjeringens Handlingsplan.

Redaktører av boken er Ellen S. de Vibe og Erik Berg

#TakeTheBall. Digitalt bærekraftsmøte samler unge over hele landet

Med statsminister Erna Solberg, YouTubestjernen Victor Sotberg og artistene Marcus og Martinus skal skoleklasser over hele Norge lære mer om bærekraftsmålene.

Ny redningsplan for havene

Havpanelet lanserte 3. desember en redningsplan for verdenshavene. Handlingsplanen, som baserer seg på arbeidet til 250 forskere fra hele verden, viser at tilstanden i havet er verre enn forventet.