FNs sikkerhetsråd

Mexico har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i november.

Uka i Sikkerhetsrådet

Denne mandagen arrangerer Mexico en åpen debatt om små våpen og håndvåpen. Situasjonen i Libya og Irak står også på agendaen denne uken. Sikkerhetsrådet følger situasjonen i Etiopia og Sudan tett, og vurderer fortløpende om de trenger et møte for å diskutere landsituasjonene. På onsdag skal sanksjonskomiteen for ISIL og Al-Qaida som Norge leder holde uformelle konsultasjoner. De skal vurdere en forespørsel fra ombudspersonen om å lette på sanksjonene.

Nye ILO-tall: Arbeidsrelaterte dødsfall og skader i Qatar

En dybdeanalyse ILO har foretatt av arbeidsrelaterte dødsfall og skader i Qatar viser at 50 arbeidere mistet livet i 2020 og litt over 500 ble alvorlig skadet. 37 600 ble påført milde til moderate skader. Den ferske rapporten har avdekket alvorlige mangler i datainnsamlingen på arbeidsulykker i Qatar.

Les mer på fn.no

Den 25. November markeres den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. Da starter også en 16 dager lang kampanje om eliminering av vold mot kvinner.
Den 25. November markeres den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. Da starter også en 16 dager lang kampanje om eliminering av vold mot kvinner.

Aktuelle rapporter og arrangementer

  • Ifølge en ny spørreundersøkelse fra UNICEF, er unge mer positive til fremtiden enn eldre. Mer enn 50 prosent av de unge mener verden blir et bedre sted, og at de selv er en del av løsningen. Les saken på UN News.
  • En ny UNCTAD rapport om maritim transport slår fast at flaskehalser i leveransekjedene har hindret bedring i økonomien etter pandemien. Rapporten anslår konsumpriser vil være 1,5% høyere i 2023 på grunn av økte fraktkostnader. Les rapporten her.
  • 24. november: FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) lanserer en rapport om mat- og jordbrukets tilstand i verden. Les mer her.
  • 24. og 25. november: UN Women lanserer en rapport om vold mot kvinner basert på data fra 13 land. Rapporten viser at kjønnsbasert vold økte under pandemien, og at kvinner føler seg mer utrygge både hjemme, og i den offentlige sfæren. Rapporten kickstarter en to uker lang kampanje for å stanse vold mot kvinner. Det vil også holdes et digitalt arrangement der FNs generalsekretær deltar. Les mer om rapporten og meld deg på her.
  • 1. desember: Klimaendringer blir stadig oftere anerkjent som en årsak til at folk må forlate hjemmene sine. Christian Michelsens Institutt inviterer til webinar om klimaendringer, internt fordrevne og omlokalisering. Mer informasjon og påmelding her.
  • 6. - 12. desember: Oslo fredsdager går av stabelen med spennende arrangementer om fred, demokrati og menneskerettigheter. Se her for mer informasjon.

Hvordan har verden fulgt opp FNs globale migrasjonsplattform?

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har gitt ut en ny rapport som gjør rede for hvor langt verdenssamfunnet har kommet med å følge opp og implementere FNs migrasjonsplattform Global Compact for Migration fra 2018. Samtidig har UNHCRs representasjon for Norge og de baltiske landene utarbeidet et sett anbefalinger for hvordan Norge kan styrke beskyttelsen av flyktninger på nasjonalt, europeisk og globalt nivå.

Les UNHCR-rapporten her
Les UNHCRs anbefalinger til Norge her